Prieš 25 metus Lietuvos tautinio olimpinio komiteto posėdyje patvirtinta „Kilnaus poelgio" komisija.
2018-03-25

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas, 1993-95 Kilnaus poelgio komisija, 1995-2004 Lietuvos kilnaus elgesio sporte (Fair Play) komitetas, visuomeninė organizacija, skleidžianti humanistines vertybes ir principus sporte, populiarinanti taurius poelgius, garbingą karjerą padariusius sportininkus, trenerius. Pagrindinė idėja - garbinga kova, kilnus elgesys gali gyvuoti be sporto, bet sportas be jų - ne. Δ veikia kaip LTOK struktūrinis padalinys.

1993 03 25 LTOK patvirtino Kilnaus poelgio komisiją. Vadovu išrinktas prof. S. Stonkus, nariais - J. Šapalas (Lietuvos lengvosios atletikos fed‑ja), G. Stasiulevičius (Lietuvos rankinio fed‑ja), prof. J. Skernevičius (VPU), J. Lagunavičius (LVKKI), K. Kilčiauskas (sporto žurnalistas), V. Dirmeikis (Lietuvos futbolo fed‑ja). 1995 11 16 LTOK komisiją išplėtė ir patvirtino Lietuvos kilnaus elgesio sporte (Fair Play) komitetą.

Δ yra aktyvus ­ Europos kilnaus sportinio elgesio sąjūdžio (European Fair Play Movement, EFPM), įk. 1994, ir Tarptautinio kilnaus sportinio elgesio komiteto (Comité International pour le Fair Play, CIFP), įk. 1963, narys.

Lietuvoje kilnaus sportinio elgesio sąjūdis atsirado su 1988 12 11 atkurtu LTOK, nuo pat pirmos dienos savo veiklą organizavusiu ir vykdžiusiu vadovaujantis Olimpine chartija, Pjero de Kuberteno (Pierre de Coubertin) Odėje sportui išreikšta olimpinio sporto filosofija. 1990 LTOK surengė vaikų ir moksleivių piešinių konkursą O sporte - tu gyvenimas. Buvo siekiama sužadinti vaikų ir moksleivių domėjimąsi artėjančiomis olimpinėmis žaidynėmis Barselonoje. Į konkurso finalinį turą buvo atsiųsta daugiau nei 2 tūkst. piešinių. 1993 moksleivių piešinių ir rašinių konkursą O sporte! Tu - taurumas jau surengė D kartu su LR švietimo ir mokslo m‑ja. Tiek piešiniuose, tiek rašiniuose moksleiviai vaizdavo sporto grožį, gėrį. 1996-97 vėl buvo surengtas moksleivių piešinių konkursas. 30 geriausių darbų išsiųsta į Tarptautinio olimpinio k‑to rengiamą konkursą.

Pripažįstant svarų Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto indėlį plėtojant humanistines sporto vertybes 1997 Vilniuje surengta XI CIFP Gen. asamblėja ir 1995-96 laureatų apdovanojimo iškilmės. Jose dalyvavo ~ 1,5 tūkst. Vilniaus miesto vid. m‑lų mokinių ir 22 atstovai, atvykę atsiimti apdovanojimų iš viso pasaulio. D dalyvauja kasmetiniuose EFPM kongresuose ir asamblėjose. 2005 Vilniuje surengtas XI EFPM kongresas.

Δ kasmet atrenka laureatus šalyje ir apdovanoja kilniai pasielgusiuosius, populiarina jų atliktus gražius ir labdaringus darbus. Taip pat nominuoja savo kandidatus EPFM ir IFPM apdovanojimams gauti.

Δ prez.: prof. S. Stonkus (1993-99), prof. K. Miškinis (1999-2002), dr. A. Juozaitis (2003-2017), M. Paškevičius (nuo 2017); gen. sekr.: K. Kilčiauskas (1993-95), A. Daumantas (1995-2004), J. Brundzienė (2005-2013), V. Balsytė (nuo 2013).

Arvydas Juozaitis, Stanislovas Stonkus

 

1 lent. Kilnaus sportinio elgesio apdovanojimų laureatai (1993-2017).

Metai

Vardas, Pavardė

Veikla ir pasiekimai

Apdovanojimas skiriamas už

1993

Kazimieras Budrys

Lietuvos krepšinio šeimų varžybų įkūrėjas.

Lietuvos krepšinio šeimų varžybų iniciavimą.

1993

Algirdas Šocikas

 

Europos bokso sunkiojo svorio dukart čempionas.

Džentelmeniškumą ringe.

1994

Pranas Berneckas

 

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas, Pasaulio lietuvių sporto žaidynių kūrėjas.

Pasaulio lietuvių žaidynių iniciavimą.

1997

Vaclovas Paleckis

 

Bokso treneris.

Ilgametę trenerio veiklą, skęstančiųjų gelbėjimą bokso treneriui, per 49 darbo metus įtraukusiam į sportą šimtus jaunuolių. Treneris yra išgelbėjęs ir atgaivinęs du skęstančius žmones.

1998

Stanislovas Stonkus

 

Krepšininkas, treneris, LKKA profesorius habilituotas daktaras, pirmasis Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto prezidentas.

Mokslinę edukacinę veiklą, kilnaus sportinio elgesio idėjos.

1999

Antanas Kaminskas

LKKA Gimnastikos ir šokių katedros docentas.

Ilgametę veiklą, diegiant sportininkų elgesio etikos normas.

2000

Algirdas Briedis

LTOK garbės narys, sporto organizatorius.

Sporto organizacinę veiklą, sveikos gyvensenos propagavimą.

2001

Sergejus Sokolovas

 

Panevėžio „Šviesos" sporto klubo vadovas, aklųjų ir silpnaregių sporto treneris.

Organizacinę ir sporto veiklą.

2002

Šiaulių miestas

 

 

Sportinį iniciatyvumą.

2004

Leonas Vaicekauskas

 

Širvintų „Atžalyno" progimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas.

Nepriekaištingą ilgametę pedagoginę ugdomąją veiklą.

2005

Algimantas Jucevičius

 

Lietuvos asociacijos Sportas visiems gen. sekr.

Kilnų poelgį - savanorišką dingusio be žinios alpinisto paiešką.

2006

Pranas Rimša, LTOK

 

Olimpinių studijų centro vadovas.

Ilgametį šviečiamąjį darbą, norminant sporto terminoligiją.

2007

Marius Paškevičius

Lietuvos nacionalinės dziudo rinktinės narys.

Kilnų poelgį - pagalba nelaimės ištiktam treneriui.

2008

Petras Stankevičius

Krepšinio treneris.

Ilgametę krepšinio trenerio veiklą, krepšinio tradicijų puoselėjimą tarp jaunimo ir neįgaliųjų.

2009

Birutė Užkuraitytė - Statkevičienė

Plaukikė, trenerė, socialinių mokslų daktarė, LKKA docentė.

Savanorišką trenerio darbą su neįgaliaisiais sportininkais, pavyzdinę sportinę karjerą, sveikatinimo ir edukologinę veiklą kilnaus sportinio elgesio dvasioje.

2010

Lietuvos sporto muziejus

 

Ilgametę edukacinę veiklą.

2011

Gintautas Igaris

Motociklininkas.

Kilnų poelgį - pagalba susižeidusiam varžovui

2013

Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos prezidentas.

 

Ilgametę veiklą vystant sportą Lietuvoje ir lietuvių tarpe užsienyje.

 Atnaujinta 2018 03 20

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
          PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS      

© Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.