Prieš 50 metų XIX OŽ (1968 Meksikas) bronzos medalių laimėtojais tapo irkluotojai M8+ Antanas Bagdonavičius, Vytautas Briedis, Zigmas Jukna, Juozas Jagelavičius.
2018-10-19
 

Bagdonavičius Antanas (1938 06 15 Bobėnai, Vilniaus vaivadija, Lenkija), irkluotojas, treneris, teisėjas. SSRS sp. m. (1960), SSRS nusip. sp. m. (1965). Kartu su Z. Jukna išrinktas geriausiu metų sportininku (1960). Tr. R. Vaitkevičius (1960-68). 1963 baigė VU Fizikos f‑tą. 1970-80 dirbo Vilniaus Žalgirio sporto m‑loje, 1980-84 resp. sporto m‑loje irklavimo tr., 1995-2001 - Vilniaus kūno kult. ir sporto sk. vyr. instruktoriumi.

5 k. Lietuvos irklavimo čempionas: pavienės dvivietės su vairininku (1961), pavienės keturvietės be vairininko (1965, 1967) ir su vairininku (1966), aštuonvietės (1964).

10 k. SSRS čempionas: pavienės dvivietės su vairininku (1960, 1961), pavienės keturvietės be vairininko (1966) ir su vairininku (1965, 1967), aštuonvietės (1961-64, 1968). SSRS tautų spartakiadų aštuonvietės (1963) ir pavienės keturvietės su vairininku (1967) irklavimo varžybų laimėtojas.

3 k. Europos irklavimo čempionas: pavienės dvivietės su vairininku (1961, Praha, Čekoslovakija), pavienės keturvietės be vairininko (1965, Duisburgas, Vokietija) ir su vairininku (1967, Viši, Vichy, Prancūzija), 2 k. (1963 Kopenhaga, Danija, 1964 Amsterdamas, Olandija) - aštuonvietės irklavimo vicečempionas (su SSRS įgulomis).

Pasaulio čempionatuose irkluodamas aštuonvietę (1962 Liucerna, Šveicarija) ir pavienę keturvietę be vairininko (1966 Bledas, Jugoslavija) laimėjo sidabro medalius (abu kartus su SSRS įgulomis).

XVII OŽ (1960 Roma) pavienės dvivietės su vairininku irklavimo varžybose užėmė 2 v., XVIII OŽ (1964 Tokijas) aštuonvietės - 5 v., XIX OŽ (1968 Meksikas) aštuonvietės - 3 v. (visus kartus su SSRS įgulomis). Daugelio tarpt. regatų laimėtojas. Teisėjavo Lietuvos irklavimo varžybose (1970-2003).

KKSD II laipsnio ordinas Už nuopelnus Lietuvos sportui (2008), Atminimo medalis (2003), LTOK Charta Solemnis. Pro Meritis Olimpicis (2008), Olimpiniai žiedai (2013), LTOK prizas Citius. Altius. Fortius (2018).

 

Briedis Julius Vytautas (1940 08 27 Nausėdžiai, Biržų apskr.), irkluotojas (kanojų ir akademinių valčių), irklavimo treneris, sporto organizatorius. SSRS tarpt. klasės sp. m. (1965). LSSR nusip. tr. (1982). 1968 baigė KPI Vilniaus filialą. 1959-60 Vilniaus elektros tinklų elektromontuotojas, 1960-62 Vilniaus elektros suvirinimo g‑los inž., 1969-76 Vilniaus lengvosios pram. technikumo dėst., 1976-80 Vilniaus Dinamo irklavimo bazės dir., 1980-90 Lietuvos irklavimo vyr. tr., 1990-92 KKSD Sporto sk. viršininkas, 1992-93 Lietuvos sporto fed-jų direktorato dir. pavad., 1993-97 Lietuvos sporto fed‑jų s‑gos gen. sekr., 1997-2002 ir 2004-08 Lietuvos olimpinio sporto centro dir. pavaduotojas. Pradėjo irkluoti 1955. 12 k. Lietuvos irklavimo čempionas: dvivietės kanojos (1957), aštuonvietės (1960, 1961, 1964, 1970, 1972), dvivietės su vairininku (1966, 1967), keturvietės be vairininko (1969, 1972, 1973), keturvietės su vairininku (1970). 6 k. SSRS irklavimo čempionas: aštuonvietės (1961-64), pavienės keturvietės be vairininko (1965) ir su vairininku (1969), SSRS čempionatų pavienės dvivietės su vairininku 2 k. sidabro (su J. Motiejūnu ir R. Žilinsku, 1966, 1967) ir bronzos (su D. Vijeikiu ir R. Žilinsku, 1970) medalių laimėtojas. SSRS tautų spartakiadoje irkluodamas aštuonvietę 1963 užėmė 1 v., pavienę dvivietę su vairininku 1970 - 2 v. (su J. Motiejūnu ir R. Žilinsku), 1971 - 3 v. (su D. Vijeikiu ir R. Žilinsku). SSRS vyrų irklavimo rinktinės narys (1962-69). Europos aštuonvietės irklavimo 2 k. vicečempionas (1963 Kopenhaga; 1964 Amsterdamas). Pasaulio aštuonvietės irklavimo vicečempionas (1962 Liucerna, Šveicarija), 1966 pasaulio čempionate Blede (Jugoslavija) irkluodamas dvivietę su J. Motiejūnu užėmė 10 vietą. XVIII OŽ (1964 Tokijas) aštuonvietės irklavimo varžybose užėmė 5 v., XIX OŽ (1968 Meksikas) - laimėjo olimpinį bronzos medalį. Jo vadovaujama Lietuvos vyrų irklavimo rinktinė 1980-88 buvo SSRS čempionatų prizininkė, 1983 - SSRS tautų spartakiados irklavimo varžybų laimėtoja (iš viso pelnė 39 medalius). 1988 Lietuvos sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatas, LTOK atkūrimo iniciatyvinės gr., LTOK gen. asamblėjos, 1988-2000 LTOK Vykd. k‑to. narys, 1992-2000 šio k‑to narys iždininkas, LOA garbės narys (nuo 2007). Sausio 13‑osios atminimo medalis (2005), KKSD medaliai: Už nuopelnus Lietuvos sportui (2000), atminimo (2003), Padėkos Už nuopelnus Lietuvos sportui (2003, 06), II laipsnio ordinas Už nuopelnus Lietuvos sportui (2005), Sporto garbės komandoro ženklas (2010), LTOK Garbės ženklas (2000), Olimpinė žvaigždė (2005) ir Olimpiniai žiedai (2010, 15).

 

 

Jukna Pranciškus Zigmas (1935 07 13 Palūkštis, Varnių vlsč., Telšių apskr. - 1980 10 10 Vilnius), irkluotojas, teisėjas. SSRS sp. m. (1960), nusip. sp. m. (1965). LSSR nusip. kūno kult. ir sporto veikėjas (1960). Tarpt. kategorijos teis. (1974). 1962 baigė VVPI. 1976-80 dirbo Trakų internatinės sporto m‑los dir. pavaduotoju. Lietuvos (1959-70) ir SSRS (1960-69) vyrų irklavimo rinktinių narys. 7 k. Lietuvos irklavimo čempionas: pavienės dvivietės su vairininku (1960, 1961), aštuonvietės (1964, 1970), pavienės keturvietės su vairininku (1966) ir be vairininko (1967, 1971). 11 k. SSRS irklavimo čempionas: pavienės dvivietės su vairininku (1960, 1961), aštuonvietės (1961, 1962, 1963, 1964, 1968), pavienės keturvietės su vairininku (1965, 1967, 1969) ir be vairininko (1966). SSRS tautų spartakiadų irklavimo varžybų aštuonvietės (1963) ir pavienės keturvietės su vairininku (1967) laimėtojas. 1970 irkluodamas aštuonvietę pelnė SSRS taurę. Europos čempionas: pavienės dvivietės su vairininku (1961 Praha, Čekoslovakija), pavienės keturvietės be vairininko (1965 Duisburgas, VFR) ir su vairininku (1967 Viši, Vichy, Prancūzija, su SSRS įgulomis), 3 k. aštuonvietės irklavimo vicečempionas: (1963 Kopenhaga, Danija, 1964 Amsterdamas, Olandija, 1969 Klagenfurtas, Austrija, su SSRS įgulomis), 2 k. pasaulio irklavimo vicečempionas: aštuonvietės (1962 Liucerna, Šveicarija), pavienės keturvietės be vairininko (1966 Bledas, Jugoslavija, su SSRS įgulomis). XVII OŽ (1960 Roma) irkluodamas pavienę dvivietę su vairininku laimėjo sidabro, XIX OŽ (1968 Meksikas) irkluodamas aštuonvietę - bronzos medalius, XVIII OŽ (1964 Tokijas) aštuonviečių valčių lenktynėse užėmė 5 v. (visus kartus su SSRS įgulomis). Tarptautinės irklavimo fed‑jos (FISA) komisijos narys (1974-80).

 

 
Jagelavičius Juozapas Aleksandras (1939 01 12 Džiugėnai, Telšių apskr. - 2000 06 17 Vilnius), irkluotojas, treneris. SSRS sp. m. (1958), SSRS nusip. sp. m. (1965). LSSR nusip. tr. (1979). Tr. J. Povilionis (pirmasis), R. Vaitkevičius. 1965 baigė VVPI ir įgijo fiz. lavinimo specialybę. 1972-76 Žalgirio sporto d‑jos specializuotosios akademinio irklavimo VJSM mokymo dalies vedėjas, 1965-72, KKSK instruktorius, 1976-91 vyresn. irklavimo treneris. Lietuvos (1959-70) ir SSRS (1962-69) vyrų irklavimo rinktinių narys. 10 k. Lietuvos irklavimo čempionas: pavienių keturvietės be vairininko (1958-61, 1967) ir su vairininku (1966, 1970), aštuonvietės (1964, 1970), pavienės dvivietės be vairininko (1971). 8 k. SSRS irklavimo čempionas: aštuonvietės (1962-64, 1968), pavienių keturvietės be vairininko (1966) ir su vairininku (1965, 1967, 1969). SSRS taurės (aštuonvietės - 1970) ir SSRS tautų spartakiadų 2 k. irklavimo varžybų 1 v. (aštuonvietės - 1963, pavienės keturvietės su vairininku - 1967) ir 3 v. (pavienės dvivietės be vairininko - 1971) laimėtojas. Europos čempionas: pavienių keturvietės be vairininko (1965 Duisburgas, VFR) ir su vairininku (1967 Viši, Vichy, Prancūzija, abu kartus su SSRS įgulomis). Čempionatų sidabro medalininkas: Europos 3 k. (aštuonvietės - 1963 Kopenhaga, Danija, 1964 Amsterdamas, Olandija, 1969 Klagenfurtas, Austrija, su SSRS įgulomis) ir pasaulio 2 k. (aštuonvietės - 1962 Liucerna, Šveicarija, pavienės keturvietės be vairininko - 1966 Bledas, Jugoslavija, su SSRS įgulomis). XVIII OŽ (1964 Tokijas) irkluodamas aštuonvietę užėmė 5 v., XIX OŽ (1968 Meksikas) - laimėjo bronzos medalį (abu kartus su SSRS įgula).

 

 

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.