Prieš 55 metus Prienų rajone įvyko pirmasis jau savarankiškas Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas.
2018-06-28

Orientavimosi sportas, sporto šaka - orientavimasis vietovėje pagal žemėlapį ir kompasą, per trumpiausią laiką įveikiant trasą su pažymėtais kontroliniais punktais. Rūšys: orientavimasis bėgant, slystant slidėmis, važiuojant kalnų dviračiais, orientavimasis takais. Orientuodamiesi sportininkai bėga sprintą, vidutinę, ilgą trasą, maratoną. Rengiamos estafečių, daugiadienės (sumuojamas kelių dienų laikas) varžybos. Orientavimasis takais (angl. Trail orienteering, Trail-O) - ∆ rūšis, kai dalyviai kontrolinių punktų buvimą nustato eidami arba važiuodami takais, keliais, bet ne pačiame kontroliniame punkte (įv. amžiaus sveiki ir neįgalūs vyrai bei moterys varžosi kartu). Pirmosios ∆ varžybos įvyko 1897 Norvegijoje. 1961 įkurta Tarptautinė orientavimosi sporto federacija (International Orienteering Federation, IOF); 2011 jai priklausė 73 nac. federacijos. Nuo 1962 vyksta Europos čempionatai (po II čempionato 1964-2000 buvo pertrauka), nuo 1966 - pasaulio čempionatai. ∆ turi olimpinės sporto šakos statusą (nuo 1977), bet į olimpinę programą neįtrauktas.

LIETUVOJE 1955 surengtos pirmos orientavimosi įgūdžių varžybos. Nuo 1961 varžybos vyksta pagal tarpt. taisykles. 1961 Grabuciškėse (Trakų apyl.) surengtos pirmos oficialios Lietuvos ∆ varžybos (mačas Vilnius-Kaunas), laimėjo G. Juška. 1962 Palūšėje įvyko I Lietuvos aukštųjų mokyklų ∆ pirmenybės, 1964 Trakuose - I Pabaltijo studentų pirmenybės (laimėtojai V. Januškienė ir V. Nekrašas). 1964 prie Respublikinės turizmo tarybos įkurta Lietuvos ∆ sekcija (1978 įkurta Lietuvos ∆ fed‑ja), 1991 ji priimta į IOF. Nuo 1963 vyksta Lietuvos čempionatai (pirmieji čempionai L. Chmieliauskaitė ir V. Januškis); čempionai (> 10 kartų, be estafečių) išvardyti 1 lentelėje. 1973 Vilniuje įvyko pirmos masinės varžybos, nuo 1991 čempionatuose pradėjo varžytis klubų komandos.

1963 I SSRS ∆ čempionate L. Štarolytė pelnė aukso medalį, t. p. ind. varžybose dar laimėti sidabro (M. Gausmanaitė) ir trys bronzos medaliai, o Lietuva komandinėje įskaitoje užėmė 1 vietą. 1963-90 nemažai Lietuvos sportininkų buvo SSRS varžybų ir čempionatų laimėtojai bei prizininkai (2 lent.). Nuo 1992 Lietuvos orientacininkai dalyvauja pasaulio (3 lent.) ir Europos (4 lent.) čempionatuose.

2001 Pasaulio neolimpinių sporto šakų žaidynėse mišri komanda (V. Rudzenskaitė, S. Ambrazas, G. ir E. Voveriai) laimėjo sidabro medalius, 2002 moterų komanda (V. Rudzenskaitė, I. Sargautytė, G. Voverienė) Europos ∆ bėgant čempionate - bronzos, kalnų dviračių estafetės moterų komandos 2008 Europos čempionate (R. Arlauskienė, K. Mickevičiūtė, V. Reinartaitė) ir 2011 pasaulio čempionate (R. Arlauskienė, K. Mickevičiūtė, A. Šimkonienė-Misiūnaitė) - sidabro medalius.

Iki 1990 ∆ varžybose teisėjavo 8 sąj. kategorijos teisėjai: E. Baliutavičiūtė (nuo 1974), N. Narbutaitė (nuo 1974), V. Vitkus (nuo 1977), J. V. Nekrašas (nuo 1979), J. A. Starkauskas (nuo 1979), G. Juška (nuo 1982), J. Tuleika (nuo 1984), R. Švagždienė (nuo 1986), dabar 5 IOF licencijuoti teisėjai kontrolieriai: A. Dambrauskas (1997), R. Jovaišas (1997), D. Morkūnas (1997), V. Nekrašas (2000), V. Paulauskas (2000).

2011 Lietuvoje ∆ varžybose dalyvavo 2133 sportininkų mėgėjų, buvo 7 Lietuvos nusip. treneriai, prie didžiųjų miestų savaitės viduryje vyksta 1-2 masinės varžybos visiems norintiems. 1973-2011 parengta ir išleista 1216 sportinių žemėlapių.

2011 veikė 33 sporto klubai; aktyviausi: Kaune - Takas (įk. 1989, prez. D. Žilovas), Medeina (įk. 1988, prez. J. G. Gvildys), Vilniuje - Ąžuolas (įk. 1989, prez. V. Bumelytė), Labirintas (pirmasis ∆ klubas Lietuvoje, įk. 1987, prez. A. Sysas), Perkūnas (įk. 1990, prez. D. Sadeckas), Šiauliuose - Sakas (įk. 1992, prez. D. Mickus), Klaipėdoje - Kopa (įk. 1990, prez. G. Ūsas), Alytuje - Dainava (įk. 1989, prez. K. Jovaišas), Ignalinoje - Būdakalnis (įk. 2000, prez. R. Arlauskas), Jurbarke - Karšuva (įk. 1990, prez., A. Kirlikas), Molėtuose - Klajūnas (įk. 1989, prez. Ž. Kanapkienė), Panevėžyje - Lėvuo (įk. 1991, prez. J. Vilkelis).

Lietuvos ∆ fed‑jos (iki 1978 Lietuvos ∆ sekcijos) pirmininkai: E. Sadauskas (1964-67), J. Juškevičius (1967-68), J. A. Starkauskas (1968-69), R. Jadenkus (1970-71), G. Juška (1972-73), G. Tuleika (1973-74, 1975-88), V. Januškis (1974-75), prezidentai: R. Mikaitis (1988-96), A. Sysas (1996-2005), D. Kazlauskas (nuo 2005), gen. sekretoriai: K. Abramikas (2008-11), V. Paulauskas (nuo 2011).

1 lent. Lietuvos orientavimosi sporto čempionai (> 10 k., 1967-2010, be estafečių)

V., pavardė

Rungtis

Metai (kartai)

Treneris

D. Girinskaitė‑Mansson

Bėgant - 12 k., slidinėjant - 1 k.

1985-94 (13 k.)

R. Žička

N. Šulčys

Bėgant - 1 k., slidinėjant - 28 k.

1988-2012 (29 k.)

E. Brazlauskis

S. Ambrazas

Bėgant - 15 k., slidinėjant - 1 k., dviračiais - 2 k.

1990-2010 (18 k.)

Pirmoji tr. N. Veršinskienė

E. Voveris

Bėgant - 19 k.

1990-2003 (19 k.)

P. Rakštikas

V. Rudzenskaitė

Bėgant - 13 k., slidinėjant - 10 k.

1994-2004 (23 k.)

E. Brazlauskis

R. Arlauskienė

Slidinėjant - 29 k., dviračiais - 18 k.

1997-2012 (47 k.)

R. Arlauskas

S. Krėpšta

Bėgant - 22 k.

2003-11 (22 k.)

A. Sidaravičienė

R. Kavaliauskas

Slidinėjant - 5 k., dviračiais - 10 k.

2004-12 (16 k.)

E. Brazlauskis

S. Paužaitė

Bėgant - 20 k.

2005-11 (20 k.)

A. Pauža

2 lent. Lietuvos orientacininkai - SSRS čempionatų laimėtojai ir prizininkai (1963-89)

V., pavardė

Metai

Rungtis

Vieta

G. Juška

1963

ind.

3

 

1963

dvejetas

3

V. Jauniškis

1963

dvejetas

3

L. Štarolytė

1963

ind.

1

M. Gausmanaitė

1963

ind.

2

E. Kondrašova

1963

ind.

3

V. Aliulytė

1965

ind.

3

V. Nekrašas

1971

estafetė

3

J. Skublickas

1971

estafetė

3

R. Eigelis

1971

estafetė

3

R. Švagždienė

1971

estafetė

3

A. Baranauskaitė

1971

estafetė

3

J. Šležaitė

1971, 1974

estafetė

3

E. Paulavičiūtė

1974

estafetė

3

P. Bredelytė

1974

estafetė

3

D. Vilkelienė

1981

ind.

2

 

1981

estafetė

3

 

1982, 1984

estafetė

1

 

1983

ind.

1

 

1983

estafetė

2

V. Ikamaitė

1981

estafetė

3

 

1982, 1983

ind.

3

 

1982, 1984

estafetė

1

G. Bandzaitytė

1981

estafetė

3

N. Veršinskienė

1982

estafetė

1

 

1983

estafetė

2

J. Bagočiūnienė

1982, 1986

estafetė

1

 

1983

estafetė

2

 

1988

estafetė

3

S. Bagočiūnas

1983

estafetė

3

J. Ptašekas

1983

estafetė

3

E. Kukenys

1983, 1989

estafetė

3

 

1989

ind.

3

A. Draudvila

1983

estafetė

3

J. Anašova

1983

estafetė

2

 

1986

estafetė

1

V. Kutkienė

1986

estafetė

1

D. Girinskaitė

1986, 1989

estafetė

1

 

1988

ind.

1

 

1988

estafetė

3

 

1990

ind.

2

I. Misiūnienė

1988

estafetė

3

 

1989

ind.

2

 

1989

estafetė

1

R. Trofimovaitė

1988

estafetė

3

 

1989

estafetė

1

S. Ambrazas

1989

estafetė

3

V. Gipas

1989

estafetė

3

V. Armalis

1989

estafetė

3

N. Akstinienė

1989

estafetė

1

3 lent. Lietuvos orientacininkai - pasaulio čempionatų prizininkai

V., pavardė

Metai

Rungtis

Vieta

N. Šulčys

1998

Slidinėjant, sprintas

2

R. Arlauskienė

2005

Dviračiais, vid. trasa

3

 

2011

Dviračiais, estafetės

2

K. Mickevičiūtė

2011

Dviračiais, estafetės

2

A. Šimkonienė‑Misiūnaitė

2011

Dviračiais, estafetės

2

4 lent. Lietuvos orientacininkai - Europos čempionatų laimėtojai ir prizininkai

V., pavardė

Metai

Rungtis

Vieta

D. Alšauskaitė

2004

Bėgant, vid. trasa

2

R. Arlauskienė

2008

Dviračiais, ilgoji trasa

1

 

2008

Dviračiais, sprintas

2

 

2008

Dviračiais, estafetės

2

K. Mickevičiūtė

2008

Dviračiais, ilgoji trasa

2

 

2008

Dviračiais, estafetės

2

V. Reinartaitė

2008

Dviračiais, estafetės

2

Jurgis Mertinas

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.