Prieš 95 metus Kaune įkurta Kariuomenės sporto draugija, karininkų B. Štencelio, J. Pyragiaus, P. Kaladės ir kt. iniciatyva.
2019-07-30

Kariuomenės sporto draugija, sporto organizacija, plėtojusi karių kūno kultūrą ir sportą. Įk. 1924 07 30 Kaune karininkų B. Štencelio, K. Austo, J. Pyragiaus, P. Kaladės, A. Ardicko iniciatyva. Kaip buvo rašoma d‑jos įstatuose, jos tikslas buvo: ...remti materialiai ir moraliai sporto platinimą karių tarpe. Nurodytam tikslui pasiekti d‑ja rūpinasi: a) aprūpinti kariuomenės dalis sporto reikmenimis ir literatūra, b) ruošti kursus instruktoriams, teisėjams, c) parūpinti reikalingas sportui aikštes, sales ir t. t., d) ruošti metines Lietuvos kariuomenės pirmenybės rungtynes ir įrengti tam reikalui stadioną.

∆ kultivavo lengvąją atletiką, futbolą, šaudymą, jojimo sportą, vandens sportą, tenisą. D‑jos pastangomis 1926-28 Kaune, Aukštojoje Panemunėje, įrengtas kariuomenės stadionas su futbolo aikšte, bėgimo takais, šuolių sektoriais ir šaudykla. Nuo 1926 pradėtos rengti visos kariuomenės metinės sporto šventės. Pirmojoje (1926 10 17) dalyvavo 349 kariai sportininkai, paskutinėje - 7-ojoje (1938 08 10-14) - apie 1200. 1931 ∆ turėjo 14 skyrių, > 300 narių. Leido knygas, kitus sporto leidinius: 1921 išėjo S. Garbačiausko Futbolas, 1922 - K. Dineikos Krepšiasvydis vyrams, K. Dineikos ir J. Ereto Lengvosios atletikos vadovėlis. Veikė iki 1940. Δ centro v-bos pirmininkai buvo J. Kraucevičius (1924-25). J. Vintaras (1925-26), V. Grudzinskas (1926-28), K. Skučas (1928-30 ir nuo 1931), S. Dirmantas (1930-31).

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
          PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS      

© Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.