Prieš 95 metus dėl lėšų stokos nutrūko “Lietuvos sporto” leidimas. Iš viso išleista 12 numerių.
2017-10-22
„Lietuvos sportas": 1. Sporto laikraštis, nuo ketvirtojo numerio - iliustruotas sporto ir fiz. auklėjimo žurnalas, pirmasis sporto leidinys Lietuvoje, ėjęs 1922 Kaune. Dvisavaitinis, nespalvotas, 16-8 puslapių. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS), nuo 4 numerio - ir Lietuvos sporto lygos (LSL) bei Lietuvos jachtklubo organas. Jame buvo spausdinama informacija apie Lietuvos ir užsienio sport. gyvenimą, nuo 4 numerio pateikiama ir specialių praktinių žinių, patarimų sporto treniruotės, mankštinimosi klausimais sportuojantiems, treneriams, sporto vadovams. Pirmasis numeris išėjo vasario 1 d., paskutinis - spalio 22 dieną. Aktyviausi bendradarbiai - žinomi to meto sporto visuom. veikėjai: K. Bulota (lengvoji atletika), K. Dineika, J. Eretas, S. Garbačiauskas (futbolas, sporto aktualijos), K. Grinius, A. Karnauskaitė-Ingelevičienė (moterų sportas), J. Teišerskis (lengvoji atletika), J. Vencius. Redaktorė E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė. Iš pradžių leido ir finansavo LFLS, nuo 4 numerio - LSL. Spausdino Varpo b‑vės spaustuvė Kaune. Išėjo 12 numerių. Leidimas nutrūko dėl finansinių sunkumų.
 

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
          PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS      

© Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.