Biografiniai straipsniai Pagalba
Vardas Pavardė
LSE Grupė Sporto šaka
Bendrieji straipsniai Pagalba
Žodis pavadinime
LSE Grupė
Prieš 95 metus dėl lėšų stokos nutrūko “Lietuvos sporto” leidimas. Iš viso išleista 12 numerių.
2017-10-22
„Lietuvos sportas": 1. Sporto laikraštis, nuo ketvirtojo numerio - iliustruotas sporto ir fiz. auklėjimo žurnalas, pirmasis sporto leidinys Lietuvoje, ėjęs 1922 Kaune. Dvisavaitinis, nespalvotas, 16-8 puslapių. Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS), nuo 4 numerio - ir Lietuvos sporto lygos (LSL) bei Lietuvos jachtklubo organas. Jame buvo spausdinama informacija apie Lietuvos ir užsienio sport. gyvenimą, nuo 4 numerio pateikiama ir specialių praktinių žinių, patarimų sporto treniruotės, mankštinimosi klausimais sportuojantiems, treneriams, sporto vadovams. Pirmasis numeris išėjo vasario 1 d., paskutinis - spalio 22 dieną. Aktyviausi bendradarbiai - žinomi to meto sporto visuom. veikėjai: K. Bulota (lengvoji atletika), K. Dineika, J. Eretas, S. Garbačiauskas (futbolas, sporto aktualijos), K. Grinius, A. Karnauskaitė-Ingelevičienė (moterų sportas), J. Teišerskis (lengvoji atletika), J. Vencius. Redaktorė E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė. Iš pradžių leido ir finansavo LFLS, nuo 4 numerio - LSL. Spausdino Varpo b‑vės spaustuvė Kaune. Išėjo 12 numerių. Leidimas nutrūko dėl finansinių sunkumų.
 

 
Atgal   Spausdinti  
Komentarų sąrašas (0)
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.