Spausdinti Spausdinti
Šaškių kompozicija

Šaškių kompozicija, sporto šaka, originalių, dirbtinių pozicijų kūrimas šaškių lentoje. Jos tikslas - atskleisti žaidimo pagal šaškių taisykles grožį. Šaškių kompozicijų kūrėjai yra vadinami kompozitoriais. Rengiamos šaškių kompozicijų sudarymo neakivaizdinės varžybos, t. p. šaškių kompozicijų sprendimo akivaizdinės ir neakivaizdinės varžybos.

Šaškių kompozicija susideda iš 3 pagr. žanrų (skyrių): problemų, etiudų ir uždavinių. Kompozicijose užduotį vykdo baltosios šaškės: problemose ir etiuduose - pasiekti pergalę (rečiau - lygiąsias), uždaviniuose - uždaryti tam tikrą juodųjų šaškių skaičių. Kiekvienas ∆ žanrų turi savo specifinius techninius ir estetinius reikalavimus. Problemoms būdingas kombinacinis žaidimas, etiudams - partijų pabaigų (endšpilio) žaidimas. Kompozicijos pagal tai, kokioje šaškių lentoje sukurtos, skirstomos į šimtalangių šaškių, paprastųjų (rusiškųjų) šaškių, angliškųjų ir amerikietiškųjų šaškių (čekerso), itališkųjų šaškių, portugališkųjų šaškių ir kitas kompozicijas.

Šimtalangių šaškių iki mūsų laikų išlikusios pirmosios kompozicijos (etiudai) buvo sukurtos 18 a. viduryje. 18 a. pab. -19 a. pr. A. Manuri (Manoury), Blondas (Blonde; abu Prancūzija), E. van Embdenas (van Embden, Olandija) sukūrė po keletą etiudų, kurie atitinka net dabartinius etiudų reikalavimus, 18 a. 2 pusėje buvo sukurtos pirmosios problemos (Blondas). 19 a. pab.-20 a. pr. labiausiai plėtotas etiudų žanras, daugiausia pasižymėjo C. Blankenaras (Blankenaar, Olandija). Etiudinei kompozicijai daug vietos buvo skiriama ir pirmajame šaškių žurnale Het Damspel (Olandija; leidžiamas nuo 1906). Iki II pasaul. karo etiudinė kompozicija plėtota sėkmingiau negu probleminė, šios kompozitorių padaugėjo tik 20 a. 4 d‑metyje. Pirmasis griežtus techninius ir estetinius reikalavimus miniatiūroms (tarp problemų dar išskiriamos miniatiūros) savo knygoje 1939 paskelbė G. Gortmansas (Gortmans) su V. B. Monsma (abu Olandija). 1941 Olandijoje įkurta Šaškių problematikos mėgėjų asociacija (Kring voor Damproblematiek, KVD), pradėtas leisti specializuotas šaškių kompozicijos žurnalas De Problemist, įvyko pirmasis KVD ∆ sprendimo, 1947 - pirmasis KVD ∆ sudarymo čempionatas. 1966 pradėta rengti SSRS ∆ sudarymo čempionatus, teikti sportinius garbės vardus šaškių kompozitoriams. 1987 Pasaulinėje šaškių federacijoje (World Draughts Federation, FMJD, įk. 1947) įkurta Tarptautinė problemininkų sekcija (Jeu de Dames Section Problemist International, SPI). 1988 FMJD pradėjo teikti šaškių kompozitoriams garbės vardus - tarptautinio ∆ didmeistrio, tarptautinio meistro (daug vėliau - FMJD meistro). 2001 SPI FMJD buvo pavadinta CPI FMJD (Commission du Problemisme International). Tarptautinės oficialios CPI FMJD kompozicijų sudarymo taisyklės buvo paskelbtos: problemų - 2002, etiudų - 2004, uždavinių - 2010. 2002-04 CPI FMJD surengė pirmąjį pasaulio ∆ (problemų) sudarymo čempionatą. 2010 FMJD pradėjo teikti garbės vardus ∆ sudarymo varžybų teisėjams - tarptautinio ∆ teisėjo ir FMJD ∆ teisėjo. Šiuo metu ∆ populiari Olandijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, šiek tiek kompozitorių yra Šveicarijoje, JAV, Izraelyje, Kroatijoje, Latvijoje ir kitur.

Paprastųjų (rusiškųjų) šaškių kompozicijos pradžia - A. Petrovui priskiriama Sankt Peterburge išleista pirmoji Rusijoje knyga apie šaškes Nuodugnus šaškių pažinimo vadovas arba Mokslas laimėti prieš visus paprastomis šaškėmis, kurioje pateikta 12 pavyzdžių, pavadintų Šaškių žaidimo gudrybėmis, ir yra pirmosios žinomos kompozicijos - problemos, etiudai ir uždaviniai. 19 a. Rusijoje populiariausi buvo etiudai ir uždaviniai: iki 1917 išspausdinta > 1400 etiudų ir > 3100 uždavinių. Šiuo metu paprastųjų ∆ populiari Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje. 2010 paskelbtos oficialios CPI FMJD visų žanrų ∆ sudarymo taisyklės.

LIETUVOJE ∆ susidomėta tik 1958, kai J. Kulikauskas laikr. Komjaunimo tiesa šaškių skyrelyje išspausdino keletą straipsnių apie visus ∆ žanrus. 1951-61 po keletą savo ∆ išspausdino B. Coiras, T. Markus, J. Šausas, A. Gimbutas, S. Sugaudis ir kiti. Pirmas ∆ sudarymo konkursas surengtas 1971, bet ∆ sparčiau pradėjo plėtotis nuo 1980, Lietuvos šaškių federacijoje (LŠF) įkūrus Kompozicijos k‑ją (1980-2001 pirm. A. Kačiuška). 1981 paskelbtas I Lietuvos ∆ sudarymo čempionatas, 1983 įvyko pirmasis ∆ sprendimo akivaizdinis čempionatas, 1996 patvirtinta nacionalinė ∆ klasifikacija (kompozicijų sudarytojo aukščiausias garbės vardas - nac. didmeistris, sprendimo - nac. meistras). 2001 įkurta Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS), perėmusi LŠF Kompozicijos k‑jos funkcijas.

Lietuvos šimtalangių ir paprastųjų šaškių kompozicijų sudarymo įv. žanrų (skyrių) čempionai 1981-2010: B. Morkus (11 kartų), V. Bieliauskas (8), A. Kačiuška (7), G. Šilo (6), J. Šiožinys (6), J. Leišys ir V. Sabonis (5), A. Almonaitis, A. Mazetis, V. Studencovas (Studencov), S. Žilevičius (4), R. Mackevičius (3), G. Antanaitis, A. Buičenka, T. Markus ir V. Masiulis (2), G. Strazdas (1). Lietuvos šimtalangių ir paprastųjų šaškių kompozicijų sprendimo akivaizdinių čempionatų laimėtojai 1983-2010: V. Studencovas (25), A. Bučinskas, A. Butkevičius, R. Mackevičius, J. Kraujelis, G. Magelinskas, R. Matulevičius, S. Smaidrys (visi po 1 kartą).

Lietuvos šaškių kompozitorių didžiausi laimėjimai SSRS šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo čempionatuose: problemų sk. - 1984 V. Studencovas - 4 v., S. Žilevičius - 6 v., 1988 B. Morkus - 1 v., S. Žilevičius - 6 v., miniatiūrų - B. Morkus - 4 v., etiudų - V. Sabonis - 5 vieta. Lietuvos šaškių kompozitoriai ir kompozicijų sprendėjai dalyvauja pasaulio čempionatuose ir taurės varžybose. I pasaulio šimtalangių šaškių problemų sudarymo čempionate 2002-04 (46 dalyviai) B. Morkus užėmė 3 v., V. Masiulis - 11 v., A. Kačiuška - 14 v., A. Jovaišas - 35 v., J. Šiožinys - 36 v., R. Mackevičius - 42 v., 2007-08 (50 dalyvių) V. Bieliauskas - 4 v., A. Kačiuška - 21 v., A. Jovaišas - 28 v., V. Studencovas - 30 v., J. Šiožinys - 38 v., R. Mackevičius - 43 v., 2009-10 (36 dalyviai) V. Bieliauskas - 2 v., A. Kačiuška - 18 v., I pasaulio šimtalangių šaškių etiudų sudarymo čempionate 2004-06 (26 dalyviai) A. Kačiuška - 8 v., V. Bieliauskas - 14 v., 2009-10 (24 dalyviai) A. Kačiuška - 13 v., N. Comikas - 15 v., J. Šiožinys - 20 v., Pasaulio šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo taurės (1998-2001) problemų sk. varžybose (51 dalyvis) J. Leišys - 10 v., A. Kačiuška - 15 v., J. Šiožinys - 19 v., B. Morkus - 25 v., G. Šilo - 30 v., D. Janulevičius - 43 v., P. Vitkauskas - 46 v., A. Buičenka - 47 v., etiudų sk. varžybose (28 dalyviai) V. Sabonis - 5 v., A. Kačiuška - 11 v., J. Šiožinys - 22 v., komandinėje įskaitoje (10 komandų) Lietuva (V. Sabonis, J. Leišys, A. Kačiuška) - 4 v., akivaizdiniame pasaulio paprastųjų šaškių kompozicijų sprendimo čempionate 1994 (27 dalyviai) S. Smaidrys - 3 v., A. Gimbutas - 13 vieta.

Žymiausi šaškių kompozitoriai: tarpt. ir nac. didmeistris B. Morkus, tarpt. meistras ir nac. didmeistris V. Bieliauskas, FMJD meistras ir nac. didmeistris V. Studencovas, nac. didmeistriai J. Leišys, R. Mackevičius, V. Sabonis, G. Šilo, J. Šiožinys, S. Žilevičius, nac. meistrai A. Almontaitis, A. Buičenka, A. Kačiuška, V. Masiulis, A. Mazetis, kompozicijų sprendimo nac. meistrai G. Magelinskas, B. Morkus, V. Studencovas; teisėjai: FMJD tarptautinis šaškių kompozicijos teisėjas S. Žilevičius, FMJD teisėjai A. Kačiuška, R. Mackevičius. A. Kačiuška - CPI FMJD narys (nuo 2001) ir sekretorius (nuo 2010). LŠKMS prezidentai: A. Kačiuška (2001-10), G. Magelinskas (nuo 2010).

L: R. Mackevičius Šaškių miniatiūros Vilnius 2001; Šaškių problemos Vilnius 2002; A. Gimbutas Klaidų antologija (1-10 d.) Utena 2002-10; Šaškių kaleidoskopas 1-17 nr. vyr. redaktorius A. Kačiuška Šiauliai 1991-2009.

Algimantas Kačiuška

 
          PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS      

© Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.