Spausdinti Spausdinti
Kuklys Vytautas
Kuklys Vytautas (1929 09 29 Kaunas), tenisininkas, treneris. Dėstytojas, sporto mokslininkas. LSSR nusip. tr. (1989). Dr. (social. m., edukologija; ped. m. kand. 1975). LOA narys (nuo 1995). 1953 baigė LVKKI, 1957 - Maskvos centrinio moksl. tyrimo kūno kult. i‑to aspirantūrą. 1957-2008 dirbo VPU (iki 1996 VPI): 1957-59 Fizinio auklėjimo katedros vyr. dėst., 1959- 61 Fizinio auklėjimo f‑to dekanas, 1961-71 vyr. dėst., 1971- 82 Fizinio auklėjimo katedros vedėjas, 1982-2008 Kūno kult. teorijos katedros docentas. 1975 Tartu u‑te apgynė ped. m. kand. disertaciją Kūno kultūros pamokų, vedamų ištisus metus atvirame ore, efektyvumas (II-IV kl.). Moksl. metodinio darbo kryptys: jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinis ugdymas, judriųjų (parengiamųjų) žaidimų taikymas pratybose. 1976-89 vadovavo moterų krepšinio komandos Kibirkštis kompleksinei moksl. grupei. 1974-2005 dalyvavo teniso veteranų varžybose (Palanga Open) ir 22 k. tapo šių varžybų prizininku. Paskelbė per 60 moksl. metodinių publikacijų. Parašė kn.: Judrieji žaidimai (1982), Fizinių savybių ugdymo metodika (1982), Judrieji žaidimai per futbolo pamokas (su kt., 1989), Kūno kultūros pamokos pradinėse klasėse (su kt., 1992), Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei sąvokos (su kt., 2000), Parengiamieji krepšinio žaidimai (su kt., 2001). KKSK medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui (1989), LTOK atkūrimo dešimtmečio sidabro medalis (1998), KKSD aukso medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui (1999).
 
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.