Spausdinti Spausdinti
Irtmonienė Genovaitė, Binkytė

Irtmonienė Genovaitė, Binkytė (1948 10 13 Kaunas), sporto redaktorė, dėstytoja. 1973 baigė VU Kauno vakarinį f‑tą ir įgijo filologo-liet. k. ir literatūros mokytojo specialybę. 1967-79 dirbo Miestų statybos projektavimo i‑to Kauno filiale vyr. technike, inžiniere, 1979-80 - LVKKI Neakivaizdinio mokymo sk. metodininke, 1980-93 - Leidybinės-redakcinės gr. redaktore, vyresn. redaktore, 1993-2006 - Leidybos sk. vedėja, 2006-08 Leidybos centro direktore, 2008-13 Lietuvos sporto informacijos centro redaktore. 1984-2013 LKKA liet. k. kultūros ir specialybės k. asist., lektorė. Lietuvos aukštųjų m‑lų mokslo darbų rinkinio Kūno kultūra (1982-96), mokslo žrn. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas (1998-2003), Sporto terminų žodyno 1 t. 1 ir 2 leid. (1996, 2002), Lietuvos sporto enciklopedijos (nuo 2008), monografijų, vadovėlių, mokomųjų ir metodinių leidinių kūno kult. ir sporto tematika redaktorė, straipsnių kalbos kultūros ir sporto terminijos klausimais autorė. LOA narė (nuo 2001). KKSD medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui (1997, 1998), Sporto garbės kryžius (2008), Atminimo medalis (2013). Parašė kn.: Rankinio sąvokų aiškinimai (1987, su Č. Garbaliausku), Kalbos patarimai kūno kultūros ir sporto specialistams (2000, su J. Šukiu).

 
PROJEKTĄ ADMINISTRUOJA LIETUVOS OLIMPINĖ AKADEMIJA     

© Kūno kultūros ir sporo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.