Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-01 | REDAGUOTA: 2023-08-04

Antanas Laukaitis

krepšininkas, sporto organizatorius, žurnalistas.

Laukáitis Antanas (1926 01 10 Leipalingis, Seinų apskr. – 2014 11 05 Sidnėjus), krepšininkas, sporto organizatorius, žurnalistas. 1943 baigė Kauno 4 gimnaziją, 1970 – Australijos pašto institutą. Gimnazijoje žaidė krepšinį ir stalo tenisą. Baigiantis II pasauliniam karui, pasitraukė į Vokietiją. Atvykęs į Australiją, tuoj pat įsitraukė į lietuvišką ir sportinę veiklą. Nuo 1950 (I Australijos lietuvių sporto šventės) iki 1960 krepšinį ir stalo tenisą žaidė Sidnėjaus Kovo klube. 1952 ir 1953 buvo Australijos lietuvių krepšinio rinktinės žaidėjas. Sidnėjaus lietuvių sporto klubo Kovas pirmininkas (1954–1955, 1964–1966), garbės narys (nuo 1970). Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos (ALFAS) pirmininkas (nuo 1953, su pertraukomis 10 m.), garbės narys (nuo 1980). Amerikos lietuvių dienraščio Draugas Čikagoje ir Dirvos Klivlande atstovas ir korespondentas Australijoje (nuo 1955). Australijos lietuvių kultūrininkų Plunksnos klubo pirmininkas (1964–1969), Australijos lietuvių bendruomenės savaitraščio Mūsų Pastogė sporto redaktorius (1960–1975), redakcinės draugijos narys ir bendradarbis (nuo 1975). Australijos žurnalistų sąjungos (nuo 1956), Lietuvių žurnalistų sąjungos Amerikoje (nuo 1970), Tarptautinės žurnalistų federacijos (angl. International Federation of Journalist, Londonas; nuo 1980) narys. Kaip spaudos atstovas dalyvavo penkeriose olimpinėse žaidynėse: 1956 Melburne, 1960 Romoje, 1972 Miunchene, 1976 Montréalyje ir 2004 Atėnuose. 2000 Sidnėjuje buvo Lietuvos olimpinis atašė. Vadovavo Australijos lietuvių sportininkų išvykoms: 1978 – į Torontą, 1983 – į Čikagą, 1991, 1995 ir 1998 – į Lietuvą, 2005 buvo išvykos atstovas Lietuvoje.

1990 savo buvusiose Alytaus ir Kauno 4 (dabar Stepono Dariaus ir Stasio Girėno) gimnazijose įsteigė ir rėmė A. Laukaičio pereinamąsias krepšinio taures, dėl kurių kasmet varžosi atskiros šių gimnazijų klasės. 1992 tokia taurė įsteigta ir gimtinėje Leipalingyje, kai čia dvaro rūmuose esančiame dideliame Algirdo Volungevičiaus kraštotyros muziejuje buvo iškilmingai atidarytas Laukaičių kambarys, kuriame eksponuojama už Lietuvos laisvę prieš lenkus ir komunistus kovojusių prelato J. Laukaičio, nukankinto Vladimiro kalėjime, vaistininko A. Laukaičio, buvusių partizanų ir šaulių vado, ir sporto darbuotojo A. Laukaičio istoriniai apdovanojimai ir kita medžiaga.

Parašė knygas: Jubiliejinis Australijos lietuvių sporto 10‑tis, 1950–1960 (1960), Gyvenimo sūkuriuose (2003).

Gedimino ordino Riterio kryžius (2001), Kūno kultūros ir sporto departamento 2 laipsnio ordinas Už nuopelnus Lietuvos sportui (2003), Kūno kultūros ir sporto departamento 1 laipsnio ordinas su grandine Už nuopelnus Lietuvos spurtui (2005), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Charta Solenmis. Pro Merit is Olimpicis (2006) ir Garbės ženklas (2009).

Galerija

author

-

Skip to content