LSE ISTORIJA

Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) rengimo darbai Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva buvo pradėti dar 1993 m. Enciklopedijos rengimo moksliniu vadovu buvo paskirtas habil. dr. Henrikas Šadžius, kuris kartu su doc. Jonu Žilinsku, pasitelkę daug autorių, recenzentų ir kitų pagalbininkų, organizavo ir koordinavo visus darbus.Tačiau dėl įvairių priežasčių apie 2001 metus darbai nutrūko.

2006 m. kovo–balandžio mėn. pirmajam tomui parengtus straipsnius ir visus kitus dokumentus inventorizavo specialiai tam Kūno kultūros ir sporto departamento sudaryta komisija. Leidėjo funkcijos perduotos VšĮ Lietuvos sporto informacijos centrui, kuriame LSE redakcija jau veikia kaip struktūrinis padalinys.

Departamentas patvirtino Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinę redakcinę tarybą, vadovaujamą prof. habil. dr. Povilo Karoblio. Vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas prof. habil. dr. Stanislovas Stonkus. Leidybos ir kitus organizacinius klausimus sprendžia Lietuvos sporto informacijos centro direktoriaus Zigmanto Motiekaičio vadovaujama Darbo grupė.

2006 m.
Spalio 26 d. LSE Mokslinė redakcinė taryba patvirtino Enciklopedijos struktūrą, vardyno sudarymo kriterijus ir aptarė kitus Enciklopedijos rengimo ir leidybos klausimus. Visais Enciklopedijos rengimo klausimais metodinę ir kitokią dalykinę pagalbą teikia Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
2008 m.
Sukurta internetinė Lietuvos sporto enciklopedija (www.lse.lt).
3
2010 m.
Kovo 10 d. išleistas I Lietuvos sporto enciklopedijos tomas A-K.
2012 m.
Birželio 27 d. išleistas II Lietuvos sporto enciklopedijos tomas L-Ž.
5
2013 m.
Lietuvos sporto enciklopedijos vyr. redaktoriumi išrinktas Zigmantas Motiekaitis.
6
2016 m.
Sausio mėn. Lietuvos sporto enciklopedijos projektas sustabdytas.
7
2017 m.
Sausio 25 d. Lietuvos sporto enciklopedijos projektas atkuriamas.
Vyr. redaktoriumi išrinktas Renatas Mizeras, Mokslinės redakcinės tarybos sekretore Daiva Majauskienė.
STANISLOVAS STONKUS
Dirbo nuo 2006 m. iki 2012 m.
ZIGMANTAS MOTIEKAITIS
Dirbo nuo 2013 m. iki 2016 m.
Renatas Mizeras
RENATAS MIZERAS
Dirbo nuo 2017 m. iki 2021 m.