Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-01-20 | REDAGUOTA: 2023-08-04

Antanas Poška

keliautojas.

Póška Antanas, Paškẽvičius (1903 03 24 Gripkeliai, Saločių vlsč. Biržų apskr. – 1992 10 16 Vilnius), keliautojas. Antropologas. 1926–1929 Kauno universitete studijavo mediciną, 1932–1935 Bombėjaus (Indija) universitete – antropologiją. Motociklų turizmo Lietuvoje pradininkas. 1925 dviračiu apvažiavo Lietuvą. 1928 motociklu keliavo aplink Baltijos jūrą. Lietuvos turizmo sąjungos įkūrimo vienas iniciatorių (1929). 1929 kartu su M. Šalčiumi per Europą, Afriką ir Aziją motociklu iškeliavo į Indiją. Pervažiavęs Europą pasiekė Turkiją, bet dėl techninių kliūčių kelionę motociklu buvo priverstas nutraukti, į Indiją nukeliavo kitomis transporto priemonėmis. 1933–1935 studijuodamas Bombėjuje dalyvavo antropologinėse ir kompleksinėse ekspedicijose po Himalajus ir Pietryčių Azijos šalis. Kelionėje rašė išsamų dienoraštį. Savo didžiosios kelionės metu Lietuvoje paskelbė straipsnių apie Indijos tautas, jų papročius, atsiminimų apie R. Tagorę, išvertė į lietuvių kalbą jo kūrinių. Iš Indijos išvykęs į Lietuvą, Turkijoje buvo įtartas esąs anglų šnipas, suimtas ir uždarytas į kalėjimą, vėliau ištremtas į Bulgariją. Čia 8 mėn. rinko medžiagą apie Joną Basanavičių, tyrinėjo Bulgarijos kalnų olas. 1936 pabaigoje sugrįžo į Lietuvą. Vėl įsitraukė į Lietuvos turizmo sąjungos veiklą. Esperantininkai jį, kaip esperanto kalbos žinovą, išrinko Lietuvos esperantininkų sąjungos pirmininku. Apie savo didžiąją kelionę pradėjo rašyti knygų seriją Nuo Baltijos iki Bengalijos. 1939 Sakalo leidykla išleido pirmuosius du tomus, trečio tomo nespėjo išleisti – po sovietinės Lietuvos okupacijos spaustuvėje jau surinkta knyga buvo sulaikyta ir nepasirodė. Kitos jo sumanytos šios serijos knygos, minimos I tomo Žodelyje skaitytojams, liko nepabaigtos.

Vokiečių okupacijos metais A. Poška dirbo bibliotekininku, 1944 – LSSR švietimo komisariato Bibliotekų skyriaus viršininku. Už atsisakymą vykdyti švietimo liaudies komisaro J. Žiugždos įsakymą – iš visų Lietuvos bibliotekų atrinkti buržuaziniais laikais išleistas knygas ir atiduoti popieriaus fabrikui – 1946 buvo suimtas, po kalinimo Vilniuje nuteistas ir išvežtas į Komijos lagerius. Dėl išsekimo jausdamas mirties grėsmę, ant beržo tošies rašė mintis apie gyvenimo prasmę, žmogaus ieškojimus, meilę ir neapykantą. 1989 šie užrašai ant beržo tošies išleisti knyga Rekviem. 1949 buvo paleistas iš kalėjimo ir ištremtas į Vidurio Aziją. Čia, nors ir būdamas tremtinys, dalyvavo archeologinėse ir kompleksinėse ekspedicijose, Oše tyrinėjo Erelių olą. Iš tremties į Lietuvą A. Poška sugrįžo 1958 ir apsistojo Vilniuje. Dalyvavo Lietuvos automobilių ir motociklų turizmo sąskrydžiuose, 1972 su G. Ilgūnu motociklu keliavo į Kaukazą. 1960–1969 vadovavo Lietuvos esperantininkų klubui.

Knygos: Esperanto raktas (1929²1969), Lithuania (1934), Vadovas po Lietuvą (su kitais, 1938), Indoeuropiečių istorijos pėdsakais (1988), knygų serija Nuo Baltijos iki Bengalijos: I – Su gervėmis į pietus (1939 ²2002), II – Pas faraonų palikuonis (1939 ²2003), III – Judėjos slėniais ir aukštumomis (1996 ²2004), IV – Tarp praeities miražų (2006); V – Irano kupranugarių keliais (2008), VI – Indijos palmių paunksnėj e (2009), VII – Himalajų ledynuose. Tarp laukinių džiunglėse ir salose (2010), VIII – Per pietinę Indiją, nuo Kabulo iki Stambulo (2012).

1994 Lietuvos keliautojų sąjunga įsteigė A. Poškos fondą keliautojo atminimui įamžinti. Kartojami jau išleistų tomų leidimai panaudojant jo kelionės dienoraščius, įspūdžių ir tyrinėjimų tekstus, spaudoje skelbtus straipsnius, rengiamos ir leidžiamos ir kitos šios serijos knygos.

L: A. Kubilius (sudarytojas) Kalnai lieka rymoti (1970), J. Skliutauskas Erelių ola 1971, A. Liekis Laimingi žmonės 1973, A. Kubilius (sudarytojas) Antanas Poška 2003.

Galerija

author

Rimantas Gogelis

Skip to content