Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-28 | REDAGUOTA: 2023-03-06

Edvardas Šulaitis

žurnalistas, redaktorius, radijo ir televizijos sporto laidų vedėjas.

Šuláitis Edvardas (1928 10 15 Kybartai, Vilkaviškio apskr.), žurnalistas, redaktorius, radijo ir televizijos sporto laidų vedėjas, sporto organizatorius. 1948 baigė Kasselio lietuvių gimnaziją, 1957 – Ilinojaus prekybos koledžą, 1961 – Roosevelto universitetą (Čikaga, Jungtinės Amerikos Valstijos). 1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1953–1955 tarnavo Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje, yra Korėjos karo veteranas. Dirbo Čikagos laikraščiuose: 1951–1953, 1955–1958 Draugo Sporto ir Lietuvos vyčių skyriaus ir Laisvosios Lietuvos Sporto ir Studentų skyriaus, 1957–1959 Sporto žinios redaktoriumi, 1960–1985 buvo Vienybės redakcijos narys, 1962 Naujienų redakcijos Čikagos skyriaus narys. Rengė ir skelbė publicistinius ir kitus straipsnius Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos spaudoje, redagavo knygas apie lietuvišką sportą: Lietuviškasis krepšinis (1957), Lietuvių sporto dešimtmetis Šiaurės Amerikoje 1949–1959 (1959). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atstovauja kai kuriems Lietuvos laikraščiams ir žurnalams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nuo 1997 Amerikos lietuviško radijo ir Margučio radijo sporto laidų vedėjas, žurnalų Eglutė (1997–1998), Pasaulio lietuvis (nuo 1998), Čikagos lietuviško savaitraščio Amerikos lietuvis (nuo 2000) redakcinės kolegijos narys. Lietuvių žurnalistų sąjungos Čikagos skyriaus valdybos narys (1960–1962), Lietuvos žurnalistų sąjungos (nuo 1993), Tarptautinės žurnalistų federacijos (nuo 1993) narys. Čikagos ir Cicero sporto klubų Tauras (1950–1952), Lituanica (1955–1956), Ateitis (nuo 1982) pirmininkas. Dalyvauja Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės veikloje, yra jos kultūros renginių organizatorius, komisijų narys.

Gedimino ordino Karininko kryžius (2003), Kūno kultūros ir sporto departamento Sporto garbės komandoro ženklas (2008), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė (2003).

author

-

Skip to content