Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-11-10 | REDAGUOTA: 2023-08-04

Jonas Pyragius

karo lakūnas, sportininkas.

Pyrãgius Jonas (1901 12 29 Baluškiai, Daujėnų vlsč., Biržų apskr. – 1975 10 20 Adelaidė, Australija), sklandytojas. Karo lakūnas, majoras (1932). 1920 baigė karo mokyklą, 1921 – Aukštesniuosius karininkų kursus. 1919–1920 Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo mūšiuose. 1920–1924 šarvuočių I būrio vadas, 1925–1934 Lietuvos aviacijos mokomosios, I, II, IV ir V eskadrilių lakūnas, nuo 1932 V eskadrilės vadas. 1926 12 17 ir 1934 06 07 perversmų aktyvus dalyvis, 1934 pašalintas iš kariuomenės. 1934–1935 Nidos sklandymo mokyklos viršininkas, 1936–1939 Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius. 1941 pasitraukė į Vokietiją ir iki 1943 dirbo vokiečių kariuomenės vertėju Abvere, 1944 vidaus reikalų generalinio tarėjo pavaduotojas Kaune, 1945 Vokiečių žvalgybos mokyklos instruktorius. 1947–1949 Gross Hesepe DP lietuvių stovyklos gimnazijos mokytojas. 1949 išvyko į Australiją. Iki 1952 dirbo Port Adelaidėje lentpjūvėje, 1952–1967 – Adelaidės cementinių čerpių ir plytų fabrike sandėlininku. Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Lietuvos sporto lygos, Kariuomenės sporto draugijos vienas organizatorių ir narys (1924–1929). Lietuvos aeroklubo Sklandymo komiteto pirmininkas (1935–1939). Adelaidės lietuvių namų muziejaus vienas kūrėjų ir muziejininkas (1949–1975). 1938 Lietuvos tautinės olimpiados sklandymo varžybų trijų rungčių (skridimo aukščio, tolio, trukmės) ir daugiakovės laimėtojas. 6 kartus gerino Lietuvos sklandymo rekordus: 3 kartus skridimo trukmės (nuo 7 h 02,00 min – 1934 iki 22 h 36,00 min – 1936; 4 rezultatas pasaulyje), skridimo tolio – 2 kartus (nuo 75 km – 1935 iki 173 km – 1938), skridimo aukščio (1500 m – 1935). Žymiausiasis auklėtinis – V. Dovydaitis. Parašė knygas: Sportiniai bėgimai (1924), Mūsų sparnai (1929), Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą, Paukščių keliais (abi 1933). Gedimino 4 laipsnio ordinas (1928).

 

Galerija

author

-

Skip to content