Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-10-12 | REDAGUOTA: 2022-10-19

Romualdas Malinauskas

sporto mokslininkas.

Malináuskas Romualdas (1961 08 03 Senasis Daugėliškis, Ignalinos rj.), sporto mokslininkas. Dr. (social. m., 1999). 1984 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1994 dirba Lietuvos sveikatos universitete (iki 2012 veikė kitais pavadinimais): iki 1997 Pedagogikos ir psichologijos, 1997–2008 Sporto pedagogikos ir psichologijos katedrų dėstytojas, 2008–2010 Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros vedėjas, nuo 2011 Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros dėstytojas; profesorius (2006). 1999 Lietuvos kūno kultūros akademijoje apgynė daktaro disertaciją Pedagogų socialinio rengimo ypatumai. Mokslinių tyrimų sritys – sporto pedagogų, sportininkų psichologinis rengimas, fizinis ir socialinis ugdymas. Lietuvos sporto mokslo tarybos (nuo 2005), Lietuvos sporto psichologijos asociacijos (nuo 1998) narys.

Žurnalų Sporto mokslas (nuo 2005), Mokslas ir edukaciniai procesai (nuo 2005) redakcinių kolegijų narys. Paskelbė daugiau kaip 150 mokslinių ir metodinių straipsnių. Parašė knygas Sporto psichologijos pagrindai (2003), Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas (2004), monografijas Sporto pedagogų ir sportininkų socialinio psichologinio rengimo ypatumai (2006), Rizikos grupės vaikų socialiniai įgūdžiai (2011), vadovėlį Taikomojo sporto psichologija (2010).

Galerija

author

-

Skip to content