Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-04-20 | REDAGUOTA: 2023-08-07

Viktoras Žadeika

tenisininkas.

Žadeikà Viktoras (1892 10 17 Samančizna, Marijampolės apskr. – 1972 03 07 Slavnas, Košalino vaivadija, Lenkija), tenisininkas. Vyresnysis mokytojas (1937).

1919 baigė Varšuvos muzikos institutą (Lenkija). 1910 Miko Petrausko operos Birutė vienas statytojų (su A. Iešmantu, J. Bendoriumi) Marijampolėje, mišraus choro Gabija vadovas, 1913–1915 Varšuvos lietuvių bažnyčios vargonininkas, choro vadovas. 1913–1919 Lietuvių savišalpos draugijos Varšuvoje choro vadovas. Baigęs studijas grįžo į Lietuvą. 1920–1922 Kauno muzikos mokyklos mokytojas, 1922–1926, 1928–1933 direktorius, 1926–1928 inspektorius, 1933–1934 Kauno konservatorijos muzikos teorijos ir istorijos, privalomojo fortepijono dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas, 1935–1939 Valstybės teatro Kaune direktorius.

1941–1942 gyveno Vokietijoje, 1942–1944 dėstė Kauno konservatorijoje. 1944 emigravo į Lenkiją, apsigyveno Slavne (Slawno), vadovavo Košalino (Koszalin) vaivadijos muzikos mokykloms ir jose mokytojavo.

Žaisti tenisą pradėjo apsigyvenęs Kaune. Lietuvos vyrų dvejeto teniso čempionas (1930, su Alfonsu Remeikiu), Kauno teniso klubo turnyrų laimėtojas: vieneto (1924), vyrų dvejeto (1921, 1923–1925, su K. Blažiu; 1926, 1927, 1928, su V. Kačergiu). Kauno teniso sekcijos valdybos narys (nuo 1922), Kauno teniso klubo (nuo 1926), Lietuvos teniso sąjungos (1930–1937) prezidentas. Jo rūpesčiu 1934 Lietuvos teniso sąjunga tapo Europos teniso asociacijos (angl. European Tennis Federation, ETA) ir Tarptautinės teniso federacijos (angl. International Tennis Federation, ITF) tikrąja nare. Tarptautinių teniso varžybų Kaune ir Palangoje organizatorius, jaunųjų tenisininkų rėmėjas.

Rašė straipsnius žurnalams Muzikos barai, Muzikos menas, Muzika ir teatras ir kituose, skaitė paskaitas muzikos istorijos ir pedagogikos klausimais, skelbė straipsnius apie lietuvių muziką užsienio spaudoje. Parašė monografiją Kipras Petrauskas (su Baliu Sruoga, 1929).

L: B. Zubrickas Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas Vilnius 1999.

author

Vincentas Korkutis

Skip to content