Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-03-22 | REDAGUOTA: 2023-05-02

Algirdas Vokietaitis

treneris, mokslininkas, sporto ir visuomenės veikėjas.

Vokietáitis Algirdas (1909 03 09 Kaunas – 1994 08 14 Volnat Krikas, Walnut Creek, Jungtinės Amerikos Valstijos; 1995 perlaidotas Kaune), treneris, mokslininkas, sporto ir visuomenės veikėjas. Dr. (1939). Vienas Lietuvos fizinio auklėjimo sistemos teorinių pagrindų kūrėjų ir įgyvendintojų.

1926–1930 studijavo Lietuvos universitete (iš pradžių agronomiją, vėliau istoriją ir pedagogiką) ir mokytojavo Kauno pradinėje mokykloje. 1929 baigė Švietimo ministerijos kursus ir įgijo kūno kultūros mokytojo teises. 1930–1934, gavęs valstybinę stipendiją, studijavo fizinio auklėjimą ir geografiją Vienos universitete (Austrija), įgijo plaukimo trenerio specialybę. 1934–1936 dėstė Aukštuosiuose kūno kultūros kursuose, vėliau 3 metus mokytojavo.

1934–1942 Lietuvos plaukimo rinktinės treneris. 1936 ir 1939 atstovavo Lietuvai tarptautiniame fizinio auklėjimo kongresuose Berlyne ir Stokholme. 1937–1939 tęsė fizinio auklėjimo studijas Marburgo universitete (Vokietija), jame parengė ir apgynė daktaro disertaciją Esamos mokyklos kūno kultūros sistematikos ir tautinės formos problema pirmaujančiose Europos šalyse. Kūno kultūros mokytojų sąjungos įkūrėjas ir pirmininkas. 1937–1939 žurnalo Fiziškas auklėjimas bendradarbis.

1939–1941 Vytauto Didžiojo universitetą fizinio auklėjimo katedros vyriausiasis asistentas, 1941–1943 Vilniaus universiteto docentas, Fizinio auklėjimo katedros vedėjas, Kūno kultūros rūmų Kaune direktorius.

Kurdamas teorinius Lietuvos fizinio auklėjimo sistemos pagrindus apibrėžė kūno kultūros esmę ir priedermę: Kūno kultūra yra visi tie faktoriai (mankšta, žaidimai, sveika gyvensena ir taip toliau), kurie per kūną siekia bendros kultūros; sporto tikslą: siekti bendrojo auklėjimo ir kultūros; atskyrė ir motyvavo sąvokas mankštintis ir sportuoti; apibūdino žmogaus kūno lavinimo sampratą, esmę ir pagrindinius būdus pabrėždamas natūralių judesių, natūraliosios gimnastikos pirmumą, žaidimų būtinybę auklėjant vaikus, paauglius, plaukimą – kaip vieną pagrindinių žmogaus darnaus kūno formavimo, fizinio parengtumo gerinimo būdų.

Remdamasis teorija parengė mokyklinę fizinio auklėjimo programą, kurios leitmotyvas – <…> vaiko fizinis auklėjimas turi eiti kartu su kitais mokykloje dėstomais dalykais ir kartu sudaryti ištisinį auklėjimą, nes fizinis auklėjimas yra tik ištisinio auklėjimo dalis. Kartu su Karoliu Dineika, Marija Baronaite, Vincu Petroniu parengė fizinio auklėjimo programą kaimo jaunimui.

Nuo 1943 įsitraukė į aktyvią visuomeninę veiklą. 1944 nacių kalintas Liepojos (Latvija) kalėjime ir Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovykloje. Po išvadavimo slapstėsi Lenkijoje, 1946 apsigyveno Švedijoje, dalyvavo lietuvių visuomeninėje, antisovietinėje ir sportinėje veikloje. Buvo aktyvus Baltijos sporto ir Vyties klubų narys, 1948–1949 dirbo instruktoriumi Švedijos sporto institute Lidingėje (Lidingo). 1949 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1950 Kalifornijos universitete Berklyje (Berkeley) lankė fizinio auklėjimo ir psichologijos kursus. 1950–1956 dirbo slidinėjimo ir plaukimo instruktoriumi, treneriu Kalifornijoje, 1956–1962 Niujorko bendrovės Betwin’s Travel Folders atstovas Vokietijoje, 1962–1965 Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės Europoje specializuoto kalbos skyriaus viršininko pavaduotojas. 1966–1971 gilino anglų, vokiečių, rusų kalbų mokymo žinias įvairiuose kursuose ir seminaruose Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Austrijoje. 1967–1974 mokytojavo Kalifornijos mokyklose. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje (Dirvoje, Drauge).

Knygos Laisvės besiekiant (1983) bendraautoris ir vyriausiasis redaktorius.

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content