Lietuvos sporto enciklopedijos (lse.lt) biografinių straipsnių atrankos kriterijai

Jei Jūs atitinkate Lietuvos sporto enciklopedijos atrankos kriterijus ir nesate anksčiau pateikę informacijos arba niekas nesikreipė dėl Jūsų biografinių duomenų pateikimo, paspauskite puslapio apačioje esančią nuorodą “Rašyti žinutę” ir užpildykite redaktoriui skirtą formą.

Jei norite tiesiogiai susisiekti su redakcija arba redaktoriumi, spauskite puslapio apačioje esančią kontaktų nuorodą ir išsiųskite elektroninį laišką (el. pašto adresai sudaromi pagal šabloną ).

1. Sportininkams

Eil. Nr. Kriterijai Pastabos
1. Olimpinių žaidynių čempionai ir prizininkai (1–8 vietų laimėtojai)
2. Dvejų ir daugiau olimpinių žaidynių dalyviai Bent vienose olimpinėse žaidynėse užėmę 9–12 vietas
3. Paralimpinių ir kurčiųjų olimpinių žaidynių (Deflimp), neįgaliųjų pasaulio, Europos čempionatų 1–3 vietų laimėtojai
4. Pasaulio, Europos čempionai ir prizininkai (1–3 vietos)
5. Pasaulio, Europos jaunimo čempionai (olimpinių sporto šakų)
6. Olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos ir SSRS rekordininkai
7. Lietuvos olimpinių sporto šakų ir rungčių rekordininkai Ne mažiau kaip 5 kartus
8. SSRS čempionatų, spartakiadų nugalėtojai ir prizininkai (1–3 vietos)
9. Universiadų nugalėtojai ir prizininkai (1–3 vietos)
10. Didmeistriai (šachmatų, šaškių) ir tarptautinis meistras
11. Lietuvos olimpinių sporto šakų ir rungčių čempionai (ne mažiau kaip 10 kartų)

Teikia sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų kūno kultūros ir sporto padaliniai, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai, patys sportininkai arba jų treneriai, LSE.LT rengėjai.

2. Kūno kultūros ir sporto darbuotojams

2.1. Treneriams

Eil. Nr. Kriterijai Pastabos
1. Parengę sportininkus, kurie atitinka 1 lentelės 1–11 punktų reikalavimus Treniravę sportininką ne mažiau kaip 2 metus
2. Pirmieji sportininkų treneriai Treniravę ne mažiau kaip 2 metus sportininkus, kurie atitinka 1 lentelės 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 punktus

Teikia sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų kūno kultūros ir sporto padaliniai, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai, patys treneriai.

2.2. Kūno kultūros (fizinio lavinimo) mokytojams

Eil. Nr. Kriterijai Pastabos
1. Mokytojai ekspertai, nusipelnę mokytojai Gali pretenduoti ir pagal trenerių kriterijus

Teikia Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija ir Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centras ir patys kūno kultūros mokytojai.

2.3. Dėstytojams

Eil. Nr. Pareigos Kriterijai
1. Aukštųjų  ir kitų  mokyklų dėstytojai Jeigu atitinka mokslininkų arba trenerių kriterijus

Teikia pagal mokslininkų kriterijus – Lietuvos sporto mokslo taryba, pagal trenerių kriterijus – sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos ir patys dėstytojai.

2.4. Kūno kultūros ir sporto vadybininkams

Eil. Nr. Pareigos Kriterijai Teikia
1. Visų laikų nacionalinių valstybinių sporto įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai Sėkmingai dirbę visą paskyrimo laikotarpį Lietuvos sporto muziejus, LSE.LT rengėjai ir patys asmenys, atitinkantys kriterijus
2. Visų laikų Lietuvos sporto federacijų, sąjungų, asociacijų, lygų, draugijų (tarp jų Lietuvos nacionalinių padalinių) vadovai Išdirbę visą kadenciją, jeigu tai nesusiję su organizacijos veiklos nutraukimu Lietuvos sporto šakų federacijos, sąjungos, asociacijos, lygos, draugijos, sporto veteranų nacionalinės organizacijos, Lietuvos sporto muziejus ir patys asmenys, atitinkantys kriterijus
3. Visų laikų Lietuvos olimpinių sporto šakų federacijų, sąjungų, asociacijų generaliniai sekretoriai Išdirbę ne mažiau kaip 2 visas kadencijas Sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos
4. Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto padalinių vadovai Sėkmingai išdirbę ne mažiau kaip 10 metų ir įgyvendinę nacionalinės svarbos projektus Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto padaliniai
5. Sporto mokymo įstaigų vadovai Tie, kurių vadovaujamos įstaigos ne mažiau kaip 2 treneriai įtraukti į enciklopediją Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto padaliniai, Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centras
6. Lietuvos sporto pradininkai Naujų sporto organizacijų, kūrimo lyderiai ir buvę pirmieji jų vadovai, dėję Lietuvos sporto pagrindus Lietuvos sporto muziejus, LSE.LT rengėjai
7. Iškiliausi išeivijos sporto organizacijų įkūrėjai, vadovai ALFAS, ŠALFASS ir kitos pasaulio lietuvių sporto organizacijos
  8. Kitų sričių (meno, mokslo) specialistai Įnešę svarų indėlį į Lietuvos kūno kultūrą ir sportą Lietuvos sporto organizacijos, Lietuvos sporto muziejus, LSE.LT rengėjai

2.5. Teisėjams

Eil. Nr. Teisėjai Kriterijai
1. Tarptautinės kategorijos Teisėjavę olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose

Teikia sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos ir patys teisėjai.

3. Mokslininkams

Eil. Nr. Sporto mokslininkai Kriterijai
1. Sporto mokslininkai  Turintys daktaro mokslo laipsnį arba profesoriaus pedagoginį vardą ir:
1. Parašę reikšmingų mokslui ir praktikai darbų (vadovėlių, monografijų, knygų).
2. Aktyviai dalyvavę visuomeninių sporto organizacijų (LTOK, Lietuvos olimpinės akademijos ir kt.) mokslinėje veikloje arba ten ėję atsakingas pareigas, vadovavę Lietuvos sporto mokslo tarybai arba mokslinių žurnalų redkolegijoms.
3. Aktyviai dalyvavę rengiant Lietuvos sporto mokslininkus (vadovavo doktorantūros komitetams).

Teikia Lietuvos sporto mokslo taryba ir patys mokslininkai.

4. Medicinos specialistams

Eil. Nr. Sporto medicinos specialistai Kriterijai
1. Medicinos specialistai Sporto medicinos gydytojai, kineziterapeutai, masažuotojai, kurių darbo stažas su Lietuvos rinktinės nariais ne mažesnis kaip 10 metų

Teikia Lietuvos sporto medikų federacija ir patys sporto medicinos specialistai

5. Žurnalistams

Eil. Nr. Sporto žurnalistai Kriterijai
1. Žurnalistai 1. „Auksinės plunksnos“, R. Grinbergienės, A. Krukausko konkursų laureatai.
2. Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentai.
3. „Sporto“ laikraščio ir kitų periodinių sporto leidinių vyriausieji redaktoriai*.
4. Radijo ir televizijos, šalies dienraščių sporto skyrių vedėjai*.
5. Žurnalistai, parašę knygų sporto tematika*.
6. Fotožurnalistai*.
7. Radijo ir TV komentatoriai*.
* Pagal sporto šakų federacijų, sąjungų, LSE.LT rengėjų bendrą nutarimą.

Teikia Lietuvos sporto žurnalistų federacija ir patys žurnalistai.