Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-08 | REDAGUOTA: 2023-09-07

Jurgis Jonavičius

lietuvių išeivijos sporto organizatorius.

Jonãvičius Jurgis (1922 08 24 Kaunas), lietuvių išeivijos sporto organizatorius. 1940 baigė Kauno Aušros gimnaziją. Visą laiką dirbo vadybininku. Adelaidės lietuvių sporto klubo Vytis valdybos narys (1950), pirmininkas (1982–1985), garbės narys (nuo 1985), Australijos lietuvių bendruomenės (ALB) Savaitgalio mokyklos tėvų komiteto (1956–1957), Adelaidės apylinkės valdybos (1959, 1961) pirmininkas, Garbės teismo narys (nuo 1962), Adelaidės kultūros fondo (1963), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos (ALFAS) valdybos (1963–1964, 1979–1980, 1987–1989) pirmininkas, Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos garbės narys (nuo 1989), pirmojo (1964) ir antrojo (1979) Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų apsilankymo Australijoje organizatorius, Federalinės baltų tarybos narys (1968–1970), Pietų Australijos baltų tarybos (1969–1971), Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos (1971–1972, 1979–1980), Australijos lietuvių bendruomenės Krašto garbės tarybos (1971–1972), Australijos lietuvių bendruomenės Krašto kultūros tarybos (1971–1972) narys. Australijos lietuvių sporto istorijos knygos Lietuviai sportininkai Australijoje iniciatorius (1979), Australijos lietuvių bendruomenės Krašto garbės teismo (1979–1980), Australijos lietuvių metraščio redakcinės komisijos (1982) narys, Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkas (1985–1986, nuo 1993), Australijos lietuvių bendruomenės Lietuvių informacijos biuro narys (1985–1991), III Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Australijoje Organizacinio komiteto pirmininkas (1985–1988), XV Australijos lietuvių dienų komiteto narys (1987–1988), Lietuvos karių veteranų sąjungos (LKVS) Ramovė garbės narys (nuo 1989), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovas Australijoje (nuo 1989), Lietuvos Respublikos garbės konsulas Australijoje (Pietų, Vakarų ir Šiaurės). Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos sidabro ženklas (1964), Pasaulio lietuvių bendruomenės padėkos raštas ir medalis už ilgametę sportinę veiklą išeivijoje (1980), Kūno kultūros ir sporto komiteto medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui (1989), Gedimino ordino 1 laipsnio medalis (1998), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo dešimtmečio medalis (1998), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sidabro medalis už nuopelnus 10 metų atstovaujant Australijoje Lietuvos tautinį olimpinį komitetą (1999), Kūno kultūros ir sporto departamento aukso medalis Už nuopelnus Lietuvos sportui (1999), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinė žvaigždė (2002), OAM (angl. Order of Australia Medal) Australijos dienos proga (2006).

Galerija

author

Skip to content