Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-04-21 | REDAGUOTA: 2023-05-17

Pranas Žižmaras

sporto organizatorius, pradininkas.

Žìžmaras Pranas (1907 02 02 Petrogradas, Rusija – 1944 10 27 Šangaly stotis, Severdvinlagas, Archangelsko sr., Rusija), sporto organizatorius, pradininkas.

1929–1939 studijavo teisės mokslus Vilniaus Stepono Batoro universitete, bet nebaigė, 1937 baigė Varšuvos centrinį fizinio auklėjimo institutą. 1931–1933 ir 1937–1939 Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos gimnastikos mokytojas, 1939–1940 Vilniaus sporto apygardos pirmininkas. Vilniaus lietuvių Gedimino skautų draugovės atkūrėjas ir vadovas (1926–1935).

Lenkų generolo Liucjano Želigovskio okupuoto Vilniaus Gedimino pilies bokšte 1928 iškėlė Lietuvos trispalvę. 1938, gindamas Lietuvos garbę, iškvietė į dvikovą lenkų karininką, aršų lietuvybės priešininką Jerzy Chom-Chomskį (įsiamžino kaip paskutinės dvikovos Lietuvos žemėje organizatorius, dalyvis ir laimėtojas). Vilniaus sportininkų delegacijos I Lietuvių tautinėje olimpiadoje (LTO, 1938) rengėjas ir vadovas. Vilniaus sportininkų leidinio Aukščiau, greičiau, toliau leidėjas (1939).

1940 SSRS Raudonajai armijai okupavus Lietuvą buvo suimtas NKVD, kalintas, ištremtas į Sibirą ir ten žuvo.

Lietuvos skautų apdovanojimai: Lelijos ordinas, Svastikos ordinas (1928).

L: G. Mareckaitė Debesų karžygys: legenda apie Praną Žižmarą 2007.

author

Gražina Mareckaitė

Skip to content