PATVIRTINTA
Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinės redakcinės
tarybos 2008 m. balandžio 14 d. posėdyje, protokolas Nr. LSE-5

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS
STRUKTŪRA IR VARDYNO SUDARYMO KRITERIJAI

I. BIOGRAFINIŲ STRAIPSNIŲ ATRANKOS KRITERIJAI

1. Sportininkams

Eil. Nr. Kriterijai Pastabos Nuotrauka
1. Olimpinių žaidynių čempionai ir prizininkai (1–8 vietų laimėtojai) 1–3 vietų laimėtojų
2. Dvejų ir daugiau olimpinių žaidynių dalyviai Bent vienose olimpinėse žaidynėse užėmę 9–12 vietas
3. Parolimpinių ir kurčiųjų olimpinių žaidynių (Deflimp), neįgaliųjų pasaulio, Europos čempionatų 1–3 vietų laimėtojai Čempionų
4. Pasaulio, Europos čempionai ir prizininkai (1–3 vietos) Čempionų
5. Pasaulio, Europos jaunimo čempionai (olimpinių sporto šakų) Pasaulio čempionų
6. Olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos ir SSRS rekordininkai Olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos rekordininkų
7. Lietuvos olimpinių sporto šakų ir rungčių rekordininkai Ne mažiau kaip 5 kartus
8. SSRS čempionatų, spartakiadų nugalėtojai ir prizininkai (1–3 vietos)
9. Universiadų nugalėtojai ir prizininkai (1–3 vietos)
10. Didmeistriai (šachmatų, šaškių) ir tarptautinis meistras Dedama
11. Lietuvos olimpinių sporto šakų ir rungčių čempionai (ne mažiau kaip 10 kartų)

Teikia užpildydami specialias anketas: sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų kūno kultūros ir sporto padaliniai, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai ir patys sportininkai arba jų treneriai.

2. Kūno kultūros ir sporto darbuotojams

2.1. Treneriams

Eil. Nr. Kriterijai Pastabos Nuotrauka
1. Parengę sportininkus, kurie atitinka 1 lentelės 1 – 11 punktų reikalavimus Treniravę sportininką ne mažiau kaip 2 metus Dedama, jeigu yra ir sportininko nuotrauka
2. Pirmieji sportininkų treneriai Treniravę ne mažiau kaip 2 metus sportininkus, kurie atitinka 1 lentelės 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 punktus Treniravę sportininkus, iškovojusius 1–3 vietas olimpinėse žaidynėse ir pasaulio čempionų titulus

Teikia užpildydami specialias anketas: sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų kūno kultūros ir sporto padaliniai, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai ir patys treneriai.

2.2. Kūno kultūros (fizinio lavinimo) mokytojams

Eil. Nr. Kriterijai Pastabos Nuotrauka
1. Mokytojai ekspertai, nusipelnę mokytojai Gali pretenduoti ir pagal trenerių kriterijus Pagal trenerių kriterijus

Teikia užpildydami specialias anketas: Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija ir Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centras ir patys kūno kultūros mokytojai.

2.3. Dėstytojams

Eil. Nr. Pareigos Kriterijai Nuotrauka
1. Aukštųjų ir kitų mokyklų dėstytojai Jeigu atitinka mokslininkų arba trenerių kriterijus Pagal mokslininkų arba trenerių kriterijus

Teikia užpildydami specialias anketas: pagal mokslininkų kriterijus – Lietuvos sporto mokslo taryba, pagal trenerių kriterijus – sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos ir patys dėstytojai.

2.4. Kūno kultūros ir sporto vadybininkams

Eil. Nr. Pareigos Kriterijai Nuotrauka Teikia
1. Visų laikų nacionalinių valstybinių sporto įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai Sėkmingai dirbę visą paskyrimo laikotarpį Dedama KKSD, Lietuvos sporto muziejus ir patys asmenys, atitinkantys kriterijus
2. Visų laikų Lietuvos sporto federacijų, sąjungų, asociacijų, lygų, draugijų (tarp jų Lietuvos nacionalinių padalinių) vadovai Išdirbę visą kadenciją, jeigu tai nesusiję su organizacijos veiklos nutraukimu Dedama Lietuvos sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, lygos, draugijos, sporto veteranų nacionalinės organizacijos, Lietuvos sporto muziejus ir patys asmenys, atitinkantys kriterijus
3. Visų laikų Lietuvos olimpinių sporto šakų federacijų, sąjungų, asociacijų generaliniai sekretoriai Išdirbę ne mažiau kaip 2 visas kadencijas Dedama LSFS ir sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos
4. Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto padalinių vadovai Sėkmingai išdirbę ne mažiau kaip 10 metų ir įgyvendinę nacionalinės svarbos projektus Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto padaliniai
5. Sporto mokymo įstaigų vadovai Tie, kurių vadovaujamos įstaigos ne mažiau kaip 2 treneriai įtraukti į enciklopediją Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto padaliniai, Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centras
6. Lietuvos sporto pradininkai Naujų sporto organizacijų, kūrimo lyderiai ir buvę pirmieji jų vadovai, dėję Lietuvos sporto pagrindus Dedama LKKA ir Lietuvos sporto muziejus
7. Iškiliausi išeivijos sporto organizacijų įkūrėjai, vadovai Dedama ALFAS, ŠALFASS ir kitos pasaulio lietuvių sporto organizacijos
8. Kitų sričių (meno, mokslo) specialistai Įnešę svarų indėlį į Lietuvos kūno kultūrą ir sportą Dedama Lietuvos sporto organizacijos, LKKA ir Lietuvos sporto muziejus

2.5. Teisėjams

Eil. Nr. Teisėjai Kriterijai Nuotrauka
1. Tarptautinės kategorijos Teisėjavę olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose Tik teisėjavusių olimpinėse žaidynėse

Teikia užpildydami specialias anketas: sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos ir patys teisėjai.

 3. Mokslininkams

Eil. Nr. Sporto mokslininkai Kriterijai Nuotrauka
1. Sporto mokslininkai Turintys daktaro mokslo laipsnį arba profesoriaus pedagoginį vardą ir:
1. Parašę reikšmingų mokslui ir praktikai darbų (vadovėlių, monografijų, knygų).
2. Aktyviai dalyvavę Kūno kultūros ir sporto departamento, visuomeninių sporto organizacijų (LTOK, Lietuvos olimpinės akademijos ir kt.) mokslinėje veikloje arba ten ėję atsakingas pareigas, vadovavę Lietuvos sporto mokslo tarybai arba mokslinių žurnalų redkolegijoms.
3. Aktyviai dalyvavę rengiant Lietuvos sporto mokslininkus (vadovavo doktorantūros komitetams).
Prof. habil. dr.

Teikia užpildydami specialias anketas: Lietuvos sporto mokslo taryba ir patys mokslininkai.

4. Medikams

Eil. Nr. Sporto medikai Kriterijai Nuotrauka
1. Sporto medikai Sporto medicinos gydytojai ir masažuotojai, kurių darbo stažas su Lietuvos rinktinės nariais ne mažesnis kaip 10 metų Dedama pagal Redakcijos ir Federacijos bendrą sprendimą

Teikia užpildydami specialias anketas: Lietuvos sporto medikų federacija ir patys medikai.

5. Žurnalistams

Eil. Nr. Sporto žurnalistai Kriterijai Nuotrauka
1. Žurnalistai 1. „Auksinės plunksnos“, R. Grinbergienės, A. Krukausko konkursų laureatai.
2. Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentai.
3. „Sporto“ laikraščio ir kitų periodinių sporto leidinių vyriausieji redaktoriai*.
4. Radijo ir televizijos, šalies dienraščių sporto skyrių vedėjai*.
5. Žurnalistai, parašę knygų sporto tematika*.
6. Fotožurnalistai*.
7. Radijo ir TV komentatoriai*.
* Pagal federacijos ir redakcijos bendrą nutarimą.
Dedama pagal Redakcijos ir Federacijos bendrą sprendimą

Teikia užpildydami specialias anketas: Lietuvos sporto žurnalistų federacija ir patys žurnalistai.

Jei Jūs atitinkate šiuos Lietuvos sporto enciklopedijos atrankos kriterijus ir nesate anksčiau pateikę informacijos arba niekas nesikreipė dėl Jūsų biografinių duomenų pateikimo, maloniai prašome užpildyti LSE anketą.

LSE anketą galite užpildyti paspaudę čia.
Iškilus neaiškumams, galite kreiptis į LSE redakciją.