PATVIRTINTA
Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinės redakcinės
tarybos 2008 m. balandžio 14 d. posėdyje, protokolas Nr. LSE-5

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS
STRUKTŪRA IR VARDYNO SUDARYMO KRITERIJAI

II. BENDRIEJI STRAIPSNIAI

Eil. Nr. Bendrųjų straipsnių grupės Pastabos Teikėjai
1. Pagrindiniai kūno kultūros ir sporto terminai, sąvokos, apibūdinantys varžybų, treniravimo ir mokomąjį procesą (žaidynės, čempionatai, sporto mokslas, kūno kultūra ir kt.) Pagal sporto terminų žodyną Autoriai (redakcijos pakviesti arba savo iniciatyva)
2. Sporto šakos Turinčios savo federacijas, sąjungas ir asociacijas Sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos
3. Lietuvos kūno kultūros ir sporto įstatymai
4. Svarbiausi sporto veiklą reglamentuojantys tarptautinių organizacijų dokumentai: Olimpinė chartija, Europos sporto chartija, Sporto etikos kodeksas, Neįgaliųjų chartija Sporto organizacijos – teikia pačios, o nutraukusių veiklą organizacijų autorių ieško LSE redakcija
5. Visų laikų Lietuvos valstybinio sporto valdymo institucijos: Kūno kultūros rūmai, kūno kultūros komitetai, Kūno kultūros ir sporto departamentas ir kt. Kūno kultūros ir sporto departamentas
6. Visų laikų nacionalinio lygio nevalstybinės kūno kultūros ir sporto bei sportą plėtojančios organizacijos, sporto draugijos, sąjungos, asociacijos, lygos Veikiančios organizacijos – teikia pačios, o nutraukusių autorių ieško LSE redakcija
7. Miestų, rajonų ir savivaldybių sportinis gyvenimas Miestų, rajonų ir savivaldybių kūno kultūros ir sporto padaliniai
8. Mokymo įstaigos, rengiančios sporto specialistus Aukštieji kūno kultūros kursai, LKKA, VPU, KU, ŠU Mokymo įstaigos
9. Sporto mokymo įstaigos Kurių ne mažiau kaip 2 auklėtiniai pateko į LSE Sporto mokymo įstaigos arba jų steigėjai
10. Tradicinės tarptautinės ir Lietuvos varžybos, tokios kaip „Gintariniai irklai“, „Galvės regata“ ir t. t. Varžybų rengėjai arba jų pakviesti autoriai
11. Iškiliausios išeivijos kūno kultūros ir sporto organizacijos ALFAS, ŠALFASS, sporto klubai
12. Svarbiausi Lietuvoje ir užsienio lietuvių leisti ir leidžiami sporto laikraščiai, žurnalai, leidiniai ir televizijos sporto laidos Leidėjai arba redakcijos pakviesti autoriai
13. Lietuvos sporto muziejai Lietuvos sporto muziejai
14. Sporto klubai (ir sovietmiečiu veikę kūno kultūros kolektyvai, savo veikla priygstantys klubams) Veikę ne mažiau kaip 10 metų ir parengę nacionalinės rinktinės narių Veikiantys sporto klubai arba autoriai
15. Sporto komandos (sportinių žaidimų) Prieškariu – dalyvavusios Lietuvos čempionatuose (1–3 vieta). Po karo – dalyvavusios SSRS čempionatuose, visose lygose. Nepriklausomos Lietuvos – Lietuvos čempionai, prizininkai (<3 kartus). Ilgalaikiai čempionatų dalyviai (<10 metų). Sporto komandos (klubai), autoriai
16. Sporto statiniai Unikalūs sporto statiniai, kuriuose yra vykę oficialūs tarptautiniai sporto renginiai (Kauno sporto halė, Vilniaus sporto rūmai, „Siemens arena” ir pan.) Sporto statinių administracijos arba jų savininkai

P. S. Nuotraukos gali būti dedamos, jeigu jos tiksliai iliustruoja aprašomą objektą, sporto renginį arba kitokį įvykį.
Iškilus neaiškumams, galite kreiptis į LSE redakciją.