Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-05-31 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Fizinio auklėjimo katedra

Fìzinio áuklėjimo kãtedra, Kū́no kultū̃ros kãtedra, pagrindinis aukštosios mokyklos dėstytojų, mokslininkų susivienijimas, įgyvendinantis kūno kultūros, sporto plėtotės sistemą, skirtą aukštosios mokyklos studentų tikslingos fizinės veiklos poreikiams tenkinti, mėgstamoms sporto šakoms kultivuoti, sportininkų varžyboms, kūno kultūros specialistams rengti, moksliniams tyrimams vykdyti. Jungtinėse Amerikos Valstijose fizinio auklėjimo katedros įkurtos 1860, rūpinosi studentų kūno kultūros, higienos, sporto reikalais.

LIETUVOJE pirmoji tokia katedra įsteigta 1938–1939 Vytauto Didžiojo universitete (1939 perkelta į Vilniaus universitetą; vadovas V. Sezemanas). 1948–1950 veikė Kauno universiteto Fizinio auklėjimo ir sporto katedra (vedėjas Z. Vegertas). Veikė šios fizinio auklėjimo katedros:

Kauno medicinos universiteto (KMU, 1950–1989 Kauno medicinos institutas, KMI) Fizinio auklėjimo ir sporto medicinos katedra nuo 1951 tęsė Kauno universiteto Fizinio auklėjimo ir sporto katedros veiklą, rūpinosi KMI studentų fiziniu lavinimu. Nuo 1998 buvo vadinama Kineziologijos, nuo 2003 vadinama Kineziologijos ir sporto medicinos katedra Vedėjai: Z. Vegertas (1951–1975), G. Šauklys (1975–1993), V. Jasiūnas (1993–2003), A. Vainoras (nuo 2003).

Kauno technologijos universiteto (KTU, 1950–1990 Kauno politechnikos institutas, KPI) Fizinio auklėjimo katedra įkurta 1950. 1977 reorganizuota į Kūno kultūros (vedėja E. Janickienė, 1977–1986) ir Sporto (vedėjas V. Linonis, 1977–1986) katedras. 1986 vėl įkuriama viena Kūno kultūros katedra (vedėjas V. Linonis, 1986–1991). Kiti vedėjai: V. Vaišys (1951–1971), S. Butautas (1971–1975), Z. Marcinkevičius (1975–1977), L. Obcarskas (nuo 2001).

Klaipėdos universiteto (KU) Kūno kultūros katedra įkurta 1991, tęsė Fizinio auklėjimo katedros, įkurtos 1981 Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos Ikimokyklinio auklėjimo fakultete, darbą. Vedėjai: E. Adaškevičienė (1981–1985 ir nuo 2000), K. Augaitis (1985–1990), J. Rauckis (1991–2000).

Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA, 1945–1995 Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas, LVKKI, 1995–1999 Lietuvos kūno kultūros institutas, LKKI) Fizinio auklėjimo teorijos katedra įkurta 1945, nuo 1967 vadinta Fizinio auklėjimo teorijos ir metodikos, nuo 1995 – Kūno kultūros ir sporto teorijos, nuo 2005 vadinama Kūno kultūros katedra (2002–2005 buvo prijungta prie Pedagogikos ir psichologijos katedros), nuo 2008 – Kūno kultūros ir gimnastikos katedra. Vedėjai: M. Orobinskis (1945–1958), V. Stakionienė (1958–1981), J. Jaščaninas (1981–1986), A. Berūkštis (1986–1995), K. Vasiliauskas (1995–2001), E. Puišienė (2001–2002), V. Volbekienė (2005–2008), A. Emeljanovas (nuo 2008).

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA, 1949–1992 Lietuvos valstybinė konservatorija, LVK, 1992–2004 Lietuvos muzikos akademija, LMA) Fizinio auklėjimo katedra įkurta 1964, nuo 1993 Kūno kultūros centras. Vedėjai: B. Kilšauskienė (1964–1983), T. Vitėnas (1983–1992), T. Bitienė (nuo 1992).

Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Kūno kultūros katedra įkurta 1949. Vedėjai: V. Jakelaitis (1949–1955), J. Damanskas (1955–1992), A. Gedminas (1992–2002), E. Vyskupaitis (nuo 2002).

Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU, 1924–1996 Lietuvos žemės ūkio akademija, LŽŪA) Fizinio auklėjimo katedra įkurta 1948 (nors privalomoji kūno kultūros disciplina, kuri priklausė Pedagogikos katedrai, įvesta 1930, Lietuvos žemės ūkio akademija buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje įvestos privalomosios kūno kultūros pratybos). Nuo 1990 vadinta Kūno kultūros katedra, nuo 2006 Kūno kultūros ir sporto centras. Vedėjai: K. Povilaitis (1948), P. Valiušaitis (1948–1950), V. Kuprėnas (1950–1951), J. Klimas (1951–1960), Č. Stakionis (1960–1974), V. Vaščila (1974–1990 ir 1995–2006), J. Sokas (1990–1994), S. Liaudanskas (1994 ir nuo 2006), S. Gargasas (1994–1995).

Mykolo Romerio universiteto (MRU, 1990–2000 Lietuvos policijos akademija, LPA, 2000–04 Lietuvos teisės universitetas, LTU) Fizinio rengimo katedra įkurta 1990. Nuo 1998 – Kovinės savigynos ir kūno kultūros katedra. Vedėjai: B. Dešukas (1990–1998), R. Veršinskas (1998–2005), R. Minkevičius (nuo 2005).

Šiaulių universiteto (ŠU, 1954–1997 Šiaulių pedagoginis institutas, ŠPI) Fizinio auklėjimo katedra įkurta 1960. 1972–2004 vadinta Kūno kultūros, nuo 2004 vadinama Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedra. Vedėjai: J. Rauckis (1960–1972), L. Makauskas (1972–1977), P. Ivanovas (1977–1997), S. Norkus (nuo 1998).

Vilniaus dailės akademijos (VDA, 1951–1990 Lietuvos valstybinis dailės institutas) Fizinio auklėjimo katedra įkurta 1966. Nuo 1990 vadinta Kūno kultūros ir sporto katedra, nuo 1992 Sporto centras. Vedėjai: S. Petkus (1966–1984), P. Tamošauskas (1984–1989), O. Kavaliauskaitė (1989–2002), A. Grigas (nuo 2002).

Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU, 1944–92 Vilniaus pedagoginis institutas) Fizinio lavinimo ir sporto katedra įkurta 1947. Nuo 1993 vadinta Kūno kultūros katedra, 2000 sujungta su Sporto metodikos katedra. Vedėjai: A. Atamaljanas (1947–54), V. Kulakauskas (1954–57), M. Navaitienė (1957–72), V. Kuklys (1972–82), J. Genevičius (1982–2000), P. Karoblis (2000–02), K. Milašius (nuo 2002).

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU, 1961–1969 Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas, 1969–1990 Vilniaus inžinerinis statybos institutas, VISI, 1990–1996 Vilniaus technikos universitetas, VTU) Kūno kultūros katedra įkurta 1964. Vedėjai: V. Kulakauskas (1964–1980), V. Sakalys (1980–1990), A. Mačys (1990–2002), P. Tamošauskas (nuo 2002).

Vilniaus universiteto (VU) Fizinio auklėjimo katedra pradėjo veikti 1939 (atkėlus iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinį fakultetą, kuriame buvo ir ši katedra). Atkurta 1947. 1990–1992 vadinta Kūno kultūros katedra, 1992–2000 Kūno kultūros centras, nuo 2000 Sveikatos ir sporto centras. Vedėjai: V. Sezemanas (1939–1940), J. Vabalas-Gudaitis (1940–1941), V. Matuiza (1947–1948), A. Kaškauskas (1949–1950), L. Noskovas (1950–1951), G. Babkinas (1952–1955), V. Ostrauskas (1956–1960), V. Dzenis (1961–1964), V. Urbonas (1965–1974), V. Bimba (1975–1991), J. Saplinskas (1992–2000), J. Jankauskas (2000–2008), R. Žilinskienė (direktorė nuo 2008).

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kūno kultūros katedra įkurta 1990 atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą (1989). 1999 įsteigtas Sporto centras, kuris turi 2 skyrius: Kūno kultūros ir Sporto. Katedros vedėjai: V. Kontvainis (1990–1995), V. Juknevičius (1995–1999), Sporto centro direktorė L. Kalvaitienė (nuo 1999), Kūno kultūros skyriaus vedėjas V. Juknevičius (nuo 1999).

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content