Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-05-31 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Fiziško auklėjimo draugija

Fìziško áuklėjimo draugijà, FAD, kūno kultūros, sporto organizatorių, entuziastų, rėmėjų susibūrimas. Įkurta 1930 J. Bylos, Antano Jurgelionio, L. Mirskio, Vosylius Sezemano, A. Sutkaus, J. Šarausko, I. Tamošaičio iniciatyva Kaune. Fiziško auklėjimo draugijos tikslai: rūpintis Lietuvos gyventojų fiziniu lavinimu, visapusišku, harmoningu jų kūno ir sielos galių plėtojimu, populiarinti kūno kultūrą, sporto mokslą.

Fiziško auklėjimo draugijos iniciatyva imtasi suvalstybinti kūno kultūros, sporto valdymą, sukurti tautinę fizinio auklėjimo sistemą, valstybei rūpinantis tautos fiziniu pajėgumu. Fiziško auklėjimo draugija rėmė sporto organizacijas, rengė kursus kūno kultūros mokytojams. 1931–1935 leido metodinį žurnalą Fiziškas auklėjimas. 1932 draugijos delegacija (Brunonas Štencelis, Antanas Jurgelionis, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis) lankėsi pas Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną dėl Kūno kultūros rūmų statybos ir gavo pritarimą. Aktyviai rūpinosi rūmų statyba; Kūno kultūros rūmai (dabar centriniai Lietuvos sporto universiteto rūmai) atidaryti 1934 10 10. Fiziško auklėjimo draugija veikė iki 1935. Draugijos valdybos pirmininkas pulkininkas Brunonas Štencelis.

 

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content