Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Kariuomenės sporto draugija

Kariúomenės spòrto draugijà, sporto organizacija, plėtojusi karių kūno kultūrą ir sportą. Įkurta 1924 07 30 Kaune karininkų B. Štencelio, K. Austo, J. Pyragiaus, P. Kaladės, A. Ardicko iniciatyva. Kaip buvo rašoma draugijos įstatuose, jos tikslas buvo: …remti materialiai ir moraliai sporto platinimą karių tarpe. Nurodytam tikslui pasiekti draugija rūpinasi: a) aprūpinti kariuomenės dalis sporto reikmenimis ir literatūra, b) ruošti kursus instruktoriams, teisėjams, c) parūpinti reikalingas sportui aikštes, sales ir t. t., d) ruošti metines Lietuvos kariuomenės pirmenybės rungtynes ir įrengti tam reikalui stadioną.

Draugija kultivavo lengvąją atletiką, futbolą, šaudymą, jojimo sportą, vandens sportą, tenisą. Draugijos pastangomis 1926–1928 Kaune, Aukštojoje Panemunėje, įrengtas kariuomenės stadionas su futbolo aikšte, bėgimo takais, šuolių sektoriais ir šaudykla. Nuo 1926 pradėtos rengti visos kariuomenės metinės sporto šventės. Pirmojoje (1926 10 17) dalyvavo 349 kariai sportininkai, paskutinėje – 7‑ojoje (1938 08 10–14) – apie 1200. 1931 draugija turėjo 14 skyrių, daugiau kaip 300 narių. Leido knygas, kitus sporto leidinius: 1921 išėjo S. Garbačiausko Futbolas, 1922 – K. Dineikos Krepšiasvydis vyrams, K. Dineikos ir J. Ereto Lengvosios atletikos vadovėlis. Veikė iki 1940. Draugijos centro valdybos pirmininkai buvo J. Kraucevičius (1924–1925). J. Vintaras (1925–1926), V. Grudzinskas (1926–1928), K. Skučas (1928–1930 ir nuo 1931), S. Dirmantas (1930–1931).

Galerija

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content