Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-21 | REDAGUOTA: 2024-02-09

Klaipėdos krašto sporto sąjunga

Klaĩpėdos krãšto spòrto są́junga, KKSS, susivienijimas, jungęs Klaipėdos krašto sporto organizacijas (klubus, sąjungas). Įkurta 1924 03 16. Pagrindiniai Klaipėdos krašto sporto sąjungos uždaviniai buvo suvienyti smulkias Klaipėdos krašto sporto organizacijas, koordinuoti jų veiklą, rūpintis pirmiausia futbolo ir lengvosios atletikos plėtra, rengti varžybas. Įkūrus Klaipėdos krašto sporto sąjungą pagyvėjo Klaipėdos krašto sportinis gyvenimas, Klaipėdos sporto organizacijos pradėjo bendrauti su Lietuvos sporto organizacijomis. 1933 04 pasirašyta Kūno kultūros rūmų ir Klaipėdos krašto sporto sąjungos bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatyta Klaipėdos krašto komandų bendradarbiavimo su užsienio sporto organizacijomis tvarka, Klaipėdos futbolo komandų dalyvavimas Lietuvos čempionate ir kita.
Klaipėdos krašto sporto sąjungos valdyboje daugumą sudarė vokiečių klubų atstovai: 1934 jų buvo 5, lietuvių ir žydų – po vieną. Sparčiai augant lietuvių sportininkų skaičiui, steigiantis lietuvių sporto klubams padėtis iš esmės pasikeitė. 1935 Klaipėdos krašto sporto sąjungos suvažiavime dalyvavo tik lietuvių ir žydų atstovai. Valdyba sudaryta tik iš lietuvių, pirmininku išrinktas Morkus, dėl to vokiečių sporto organizacijos iš Klaipėdos krašto sporto sąjungos pasitraukė. 1936 Klaipėdos krašto sporto sąjungos savo funkcijas perdavė Klaipėdos sporto apygardai (pirmininkas A. Rimdžius).

Klaipėdos krašto sporto sąjungos lengvosios atletikos pirmenybių diplomas (1934; Mažosios Lietuvos istorijos muziejus)

limis.lt

Galerija

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content