Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-21 | REDAGUOTA: 2023-09-08

„Kūno kultūros ir sporto aktualijos“

„Kūno kultūros ir sporto aktualijos“, iliustruotas ketvirtinis informacinis, metodinis leidinys sporto vadybininkams. Skelbiami kūno kultūros ir sporto veiklą reglamentuojantys dokumentai ir kita informacinė bei metodinė medžiaga. Įsteigtas 2004. Leidžia bendrovė Lietuvos sporto informacijos centras. Tiražas iki 1800. Kiekvieno numerio tekstas skelbiamas ir internete.

Redakcinės kolegijos pirmininkas E. Skyrius (nuo 2004), vyriausiasis redaktorius Z. Motiekaitis (nuo 2004).

author

Zigmantas Motiekaitis

Skip to content