Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-21 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Kūno kultūros ir sporto departamentas

Kū́no kultū̃ros ir spòrto departameñtas, Kū́no kultū̃ros ir spòrto departameñtas prie Lietuvõs Respùblikos Vyriausýbės, KKSD, vykdomosios valdžios institucija, įgyvendinanti valstybinę kūno kultūros ir sporto plėtros strategiją. Įkurtas 1990 04 25 (2019 10 01 veikla nutraukta). Departamentui vadovavo generalinis direktorius ir 3 jo pavaduotojai. 2009 12 01 Kūno kultūros ir sporto departamentą sudarė Bendrasis, Kūno kultūros strategijos, Sporto strategijos, Investicijų ir turto valdymo, Teisės ir personalo, Finansų ir buhalterinės apskaitos, Fondo administravimo skyriai ir Vidaus audito tarnyba.

Kūno kultūros ir sporto departamento paskirtis – sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, ieškoti talentingų sportininkų, juos profesionaliai rengti deramai atstovauti Lietuvai svarbiausiuose tarptautiniuose sporto renginiuose. Departamentas įgyvendino tris strateginius tikslus: 1) plėtojo kūno kultūrą ir sportą, sudarė palankią aplinką gyventojų laisvalaikio užimtumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui, 2) ugdė talentingus sportininkus deramai atstovauti Lietuvos Respublikai aukščiausio rango tarptautiniuose renginiuose, 3) rėmė kūno kultūrą ir sportą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.

1990 03 11 atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pamažu pradėta pereiti ir prie sporto valdymo pasaulinio modelio. Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ėmėsi reformuoti Lietuvos sporto sistemą, ieškoti naujų krypčių, megzti tarptautinius santykius. Pasirašyti pirmieji tarpvalstybiniai susitarimai su Danijos, Estijos, Latvijos ir Norvegijos sporto organizacijomis. Vakarų valstybių pavyzdžiu buvo kuriama klubinė sistema, visišką savarankiškumą įgijo sporto federacijos, steigiamos naujos visuomeninės sporto organizacijos: Paralimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija Sportas visiems ir kitos.

I Lietuvos sporto kongrese (1993) buvo apsvarstyti pagrindiniai Kūno kultūros ir sporto įstatymo principai ir jiems pritarta, priimta Sporto chartija, nubrėžti nepriklausomos Lietuvos sporto sąjūdžio tikslai ir uždaviniai. 1995 12 20 priimtas Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva parengtas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, kuris tapo sporto teisinio reglamentavimo pagrindu. II Lietuvos sporto kongrese (1996) pripažinta, kad Lietuvos sporto modelis jau atitinka Vakarų šalių demokratinius standartus ir vis labiau integruojasi į tarptautinių organizacijų programas. 2000 surengtas III, 2005 – IV Lietuvos sporto kongresas (jame pritarta 2005–2015 Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategijai).

Atsižvelgdamas į naujus poreikius ir tendencijas Kūno kultūros ir sporto departamentas parengė Kūno kultūros ir sporto įstatymo pataisas. 2008 04 17 priimta Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nauja redakcija.

Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniai direktoriai: Algirdas Raslanas (1990–1993 ir 2005–2009), Vytas Nėnius (1993–1996 ir 2001–2005), Rimas Kurtinaitis (1997–2001), Ritas Vaiginas (2009–2010 atliko generalinio direktoriaus funkcijas), Klemensas Rimšelis (2010–2014), Edis Urbanavičius (2014–2018), Kornelija Tiesnesytė (2018–2019 atliko generalinio direktoriaus funkcijas).

author

Lina Daugėlaitė

Skip to content