Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-21 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Kvalifikacijos kategorijos

Kvalifikãcijos kategòrijos, sportininkų, trenerių, sporto teisėjų parengtumo požymis, pakopa.

Sportininkų yra sportininkų parengtumo požymis – normos ir reikalavimai, nustatomi pagal sporto šakos ypatumus, sportininkų lytį ir amžių. Normos reiškiamos kiekybiniais laiko, nuotolio, svorio matais, reikalavimai – vietos, kurias sportininkas turi užimti šalies arba tarptautinėse varžybose. Įvestos 2000 siekiant skatinti sportininkus tikslingai tobulinti sportinį parengtumą, o sporto organizacijas, trenerius, mokslininkus – kryptingai ir intensyviai kelti sportininkų, komandų meistriškumą, padėti šalies atletams veiksmingai rengtis oficialioms tarptautinėms varžyboms – olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, suvienodinti įvairių sporto šakų rezultatų vertinimą. Teikiamos šios sportininkų kvalifikacijos kategorijos: trečioji, antroji, pirmoji (jos galioja 2 metus), nacionalinė (3 metus) ir tarptautinė (4 metus).

Sporto trenerių yra trenerių sportinio meistriškumo požymis – profesinio parengtumo, pedagoginės veiklos ir jų rezultatų reikalavimai bei normos. Įvestos 1995 siekiant skatinti sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesinį meistriškumą, įvertinti trenerių profesinį parengtumą ir pedagoginę veiklą. Teikiamos šios trenerių kvalifikacijos kategorijos: sporto trenerio (teikiama neribotam laikui), Lietuvos sporto trenerio (2 metams), Nacionalinio sporto trenerio (4 metams). Sporto trenerio kvalifikacijos kategorija suteikiama Lietuvos specialistams, turintiems aukštąjį kūno kultūros, sporto pedagogo išsilavinimą, 1–2 metų trenerio darbo praktiką, gerai vykdantiems trenerio veiklą, Lietuvos sporto trenerio kvalifikacijos kategorija – Lietuvos specialistams, nuolat keliantiems savo kvalifikaciją, taikantiems trenerio darbo praktikoje sportinio rengimo naujoves, perteikiantiems patirtį kitiems, kai jų auklėtiniai pasiekia tokių rezultatų: individualiųjų sporto šakų Europos čempionatuose užimta 4–6 vieta, pasaulio čempionatuose, olimpinėse žaidynėse – 7–12 vieta, komandinių sporto šakų Europos jaunučių, jaunių, jaunimo čempionatuose – 2–3 vieta, Europos, pasaulio čempionatuose, olimpinėse žaidynėse – 4–12 vieta, Nacionalinio sporto trenerio kvalifikacijos kategorija – Lietuvos specialistams, nuolat keliantiems savo kvalifikaciją, perteikiantiems patirtį ir žinias kitiems, skaitantiems paskaitas kvalifikacijos kėlimo įstaigose, kai jų auklėtiniai pasiekia gerų rezultatų oficialiose varžybose.

Sporto teisėjų yra sporto teisėjų profesinio meistriškumo požymis. Suteikiamos turintiems sporto šakos, tos šakos taisyklių, teisėjavimo teorijos žinių ir praktinių teisėjavimo įgūdžių. Yra nacionalinės ir tarptautinės teisėjų kvalifikacijos kategorijos. Nacionalinė teisėjo kvalifikacijos kategorija suteikiama asmeniui, išmanančiam sporto šakos pagrindus ir tos sporto šakos taisykles, turinčiam kelerių metų teisėjavimo praktiką rajono, miesto, šalies varžybose ir išlaikiusiam sporto šakos teorijos ir praktikos egzaminą. Suteikia nacionalinė sporto šakos federacija. Tarptautinė teisėjo kvalifikacijos kategorija suteikiama asmeniui, gerai teoriškai ir praktiškai pasirengusiam vadovauti rungtynėms, varžyboms, turinčiam gerą teisėjavimo patirtį nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose. Suteikia tarptautinė sporto šakos federacija įvykdžiusiems jos reikalavimus.

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content