Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-04 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija

Lietuvõs kū́no kultū̃ros mókytojų asociãcija, LKKMA, savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti šalies kūno kultūros mokytojus. Įkurta 1993 09 30 Vilniuje. Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija rūpinasi kūno kultūros mokytojų kvalifikacija, skleidžia pažangią Lietuvos ir užsienio šalių kūno kultūros mokytojų patirtį, populiarina moksleivių kūno kultūrą, sportą, atstovauja kūno kultūros mokytojams, gina jų teises. Nuo 1996 Europos kūno kultūros mokytojų asociacijos (angl. European Physical Education Association, EuPEA), nuo 1998 Lietuvos asociacijos Sportas visiems narė. Nuo 1998 Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija organizuoja sveikatingumo renginius, konferencijas, seminarus, nuo 1999 kasmet kartu su Lietuvos asociacija Sportas visiems – festivalį Sportas visiems.

1993 Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija miestuose ir rajonuose turėjo 42 skyrius, kurie vienijo 823 narius. 1996–2002 skyriai leido laikraštį Olimpas, 1998–2001 nereguliariai Kaune – Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos biuleteni, nuo 2003 leidžia metodinį leidinį Kūno kultūros mokytojas. 2000 Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija buveinė persikėlė į Kauną. 2011 buvo 42 skyriai (iš jų tik 6 juridiškai registruoti) ir 873 nariai.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentai: J. Balšaitis (1993–1996), V. Deksnys (nuo 1996), generaliniai sekretoriai: V. Jaras (1993–2006), K. Navickas (1996–2000), A. Kazlauskienė (2000–2003), R. Agurkienė (2003–2006), N. Sližauskienė (nuo 2006).

 

author

Vytautas Deksnys

Skip to content