Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-04 | REDAGUOTA: 2023-10-09

„Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos biuletenis“

„Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos biuletenis“, sporto pedagogų teorinis ir praktinis periodinis leidinys, leidžiamas nuo 1998 Kaune. Išeina kartą per metus, nereguliariai. Iliustruotas, 36 puslapių. Rašo apie kūno kultūros mokytojų darbą, mokyklų sportinę veiklą, moksleivių fizinį lavinimą. Leidžia Redakcinė kolegija (pirmininkas V. Deksnys). Tiražas 1200 egzempliorių (1998). Išėjo 9 numeriai.

author

Vytautas Žeimantas

Skip to content