Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos sveikuolių sąjunga

Lietuvõs sveikuõlių są́junga (1990 Kū́no kultū̃ros ir sveikãtos są́junga, 1990–1996 Lietuvõs Kãrolio Dineĩkos sveikãtos są́junga), visuomeninė organizacija, jungianti žmones, besirūpinančius savo sveikata ir skleidžiančius sveikos gyvensenos žinias. Įkurta 1990 Vilniuje Dainiaus Kepenio, Vinco Dineikos, Eduardo Girčio, Eugenijos Guogienės, Ksaveros Vaištarienės, Mečislavos Adamavičiūtės, Laimos Budrienės, Danguolės ir Juozo Vasiliauskų, Auksės Narvilienės iniciatyva. Svarbiausias Lietuvos sveikuolių sąjungos tikslas – ugdyti sveiką, harmoningą žmogų, atskleisti jo dvasines ir fizines galias bei galimybes, propaguoti sveiką gyvenimo būdą, kartu su kitomis žmogaus sveikata besirūpinančiomis organizacijomis kurti ir įgyvendinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo sistemą. Lietuvos sveikuolių sąjungos pagrindinės veiklos sritis – švietimas ir sveikatingumo ugdymas. Sąjunga savo tikslus įgyvendina kurdama sveikatos mokyklas ir organizuodama jų veiklą, plėtodama šviečiamąją veiklą (seminarai, konferencijos, kursai, paskaitos), rengdama kūno kultūros ir sporto, sveiko maisto, grūdinimosi, etnokultūrinius renginius ir žmogaus darnos šventes, įvairius konkursus ir varžybas, sveikaturijos keliones, žygius, vasaros stovyklas, kurios vyksta įvairiais metų laikais.

Nuo 1997 Lietuvos sveikuolių sąjunga yra Europos vyresniojo amžiaus žmonių fizinio aktyvumo tyrimo grupės (angl. European Group for Research into Elderly and Physical Activity, EGREPA), nuo 1999 – Amerikos natūraliosios higienos organizacijos (angl. American Natural Hygiene Society, ANHS) narė.

Svarbiausi Lietuvos sveikuolių sąjungos darbai: 1990 Palangoje įsteigta pirmoji stacionarinė sveikatos mokykla (iki 2011 išleistos 457 laidos, daugiau kaip 26 000 dalyvių iš 15 pasaulio šalių); 1991 surengta pirmoji Sveiko maisto šventė, kuri vyksta kasmet rugsėjo pabaigoje (joje yra dalyvavę daugiau kaip 500 dalyvių), pirmoji šventė Sportas visiems, meditacijos šventė Sveikata – dvasios pergalė; 1994 – pirmoji Palangos ruonių šventė (pasiektas Lietuvos besimaudančiųjų žiemą rekordas – 1680 dalyvių), tapusi tradicine (pagrindinis šventės tikslas – skleisti grūdinimosi, judėjimo idėjas ir sudaryti sąlygas palaikyti žvalumą, atsparumą ligoms, stiprinti sveikatą) ir kasmet rengiamas 3 km bėgimas (propaguojamas bėgimas šaltuoju metų laiku, mokoma taisyklingai kvėpuojant grūdintis šaltu oru ir pasirengti ruonių maudynėms); 1999 kartu su Visuomenės sveikatos ugdymo centru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, asociacija Sportas visiems vasaris paskelbtas sveikos gyvensenos mėnesiu (Lietuvos miestuose ar miesteliuose visą vasario mėnesį rengiamos varžybos, paskaitos apie judėjimą, grūdinimąsi, kvėpavimą, sveiką maistą, ekologiją, fizinę ir dvasinę darną, vyksta sveikos gyvensenos entuziastų susitikimai su sveikatos ugdymo, judėjimo organizatoriais ir specialistais); 1999 pradėtos kurti bendruomenių sveikatos mokyklos, kurios remiasi Sanktijos metodu, su turizmo agentūra Ditma pradėtos rengti sveikaturijos kelionės; 1999–2005 balandžio viduryje buvo rengiamas žygis (bėgimas) iš visos Lietuvos į Anykščius Laimės žiburys (1999 buvo apie 1300 dalyvių), 2004 surengta pirmoji tarptautinė sveikatos stovykla-mokykla Birštone.

Suburta ir išugdyta sveikos gyvensenos propaguotojų komanda (apie 100 mokslininkų, pedagogų, gydytojų) per metus paskaito apie 1000 paskaitų (apsilanko Daugiau kaip 10 000 Lietuvos gyventojų). Lietuvos sveikuolių sąjungos narių pastangomis ir lėšomis išleista 15 pavadinimų knygų, keletas žurnalų numerių, daug specialių laikraščių, informacinių biuletenių, kasmet parengiama nemažai radijo ir televizijos laidų. Rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos, seminarai, sporto varžybos, dalyvaujama tarptautinėse konferencijose, kongresuose, parodose, tarptautiniuose projektuose, sveikuolių pedagogų iniciatyva daugelyje Lietuvos darželių ir mokyklų mokoma sveikos gyvensenos, nuo 1993 Lietuvos kūno kultūros akademijoje rengiami sveikos gyvensenos mokytojai.

Žymiausi Lietuvos sveikuolių sąjungos nariai: Eduardas Girčys (pedagogas, keliautojas, Vilniaus juvenologų klubo vadovas), Ksavera Vaištarienė (Lietuvos vegetarų draugijos prezidentė),  Aleksandras Žarskus (pedagogas), Danutė Kunčienė (Žolinčių akademijos prezidentė), Vladas Vitkauskas (alpinistas), Eugenija Guogienė (gydytoja), Kazimieras Ilginis (pedagogas), Vincas Dineika (dizaineris). Tikrieji Lietuvos sveikuolių sąjungos nariai – visuomeninės organizacijos: 1990 – 8, 2012 – 65 klubai. Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės nariai: Artūras Poviliūnas (nuo 1990), Eduardas Girčys (1990–2010), Vytautas Nėnius (nuo 1990), Justinas Marcinkevičius (1990–2011), Eugenija Guogienė (nuo 2011), Ksavera Vaištarienė (nuo 2011).

Lietuvos sveikuolių sąjungos vadovai: prezidentas Dainius Kepenis (nuo 1990), viceprezidentas – Vincas Dineika (1990–1993, 1994–1996), Julius Morkūnas (1990–1993), Petras Sventickas (1993–1994), J. Liaučius (1994–1996), Eugenija Guogienė (1996–2008), Kazimieras Ilginis (1996–2008), Sigita Kriaučiūnienė (nuo 2008), Eligijus Valskis (nuo 2008), generalinis sekretorius – Petras Sventickas (1994–1996), V. Varnas (1996–1997), Eligijus Valskis (1997–2009).

Galerija

author

Sigita Kriaučiūnienė

Skip to content