Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-07 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos tautinė olimpiada

Lietuvõs tautìnė olimpiadà, pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Reikšmingiausia lietuvių sportui – pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada vyko 1938 07 17–31 Kaune ir Klaipėdoje (buriavimo ir irklavimo varžybos). Dalyvavo daugiau kaip 2000 Lietuvoje, kitose pasaulio šalyse (Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Latvijoje), t. p. Vilniaus krašte gyvenančių lietuvių sportininkų. Vyko pagal olimpinių žaidynių tradicijas. Per Lietuvos tautinės olimpiados atidarymą sportininkai davė priesaiką: Mes, laisvosios Lietuvos ir pasaulio kraštų lietuvių jaunimas, jausdami tautos šauksmą burtis į vienąšeimą, susirinkę pirmoj on Tautinėn olimpiadon dvidešimtaisiais Lietuvos laisvės metais, žinodami sunkius Lietuvių tautos kovų kelius dėl jos buvimo ir nepriklausomos Valstybės atstatymo, didingos Lietuvos praeities gaivinami, lenkdami galvas Tautos karžygiams, aukojusiems jėgas ir gyvybę Lietuvių tautos laisvei apginti, prisiekiame būti ištikimi amžiniems Lietuvių tautos siekimams, ugdyti jėgas Tautos siekimams vykdyti, visur ir visuomet saugoti ir ginti Tautosgarbę, varžydamiesi su pasaulio pranašiaisiais, ryžtis juos pralenkti, tvirčiau, greičiau, gražiau tarnauti Lietuvai, te Visagalis mums tai padeda. Programoje buvo 17 sporto šakų varžybos: aviacijos sporto (aviamodeliavimo, sklandymo, skraidymo), bokso (8 svorio kategorijų), buriavimo, futbolo, irklavimo, žirgų sporto, krepšinio (moterų ir vyrų), lengvosios atletikos (29 rungčių), plaukimo (moterų 4 ir vyrų 6 rungčių), stalo teniso, sunkiosios atletikos (5 svorio kategorijų), šaudymo, šuolių į vandenį, teniso (komandinės ir individualiosios), tinklinio (moterų ir vyrų), dviračių sporto, tautinių šokių (buvo laikomi sporto šaka). Dalyvavo daug sportininkų, kurie vėlesniais metais pasiekė gerų rezultatų, tapo žymiais treneriais, sporto organizatoriais: A. Zaboras (boksas); G. Kalpokas, L. Puskunigis, S. Šačkus, A. Šimanas, A. Vietrinas (lengvoji atletika); V. Dzindziliauskas (stalo tenisas, futbolas); J. Pimpis (dviračių sportas). Pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados pavyzdžiu 1978 Toronte surengtos Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kurios vyksta iki šiol.

Antroji Lietuvos tautinė olimpiada surengta 1998 Vilniuje, trečioji – 2002 Šiauliuose, ketvirtoji – 2006 Panevėžyje. 1998 vyko 14 (baidarių ir kanojų, akademinio irklavimo, bokso, buriavimo, dviračių, žirgų sporto, dziudo, graikų-romėnų imtynių, futbolo, krepšinio, lengvosios ir sunkiosios atletikos, plaukimo, rankinio), 2002 – 23, 2006 – 10 (bokso, dziudo, graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių, sunkiosios atletikos, krepšinio, rankinio, stalo teniso, tinklinio ir paplūdimio tinklinio) sporto šakų varžybos.

 

Galerija

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content