Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-07 | REDAGUOTA: 2023-02-20

Lietuvos turizmo federacija

Lietuvõs turìzmo federãcija, visuomeninė organizacija, plėtojusi masinį ir sportinį turizmą šalyje, vienijusi turistų klubus ir kūno kultūros kolektyvų turizmo sekcijas. Veikė 1959–1962 ir 1977–1991. Miestų, rajonų turistų klubų valdybos buvo Lietuvos turizmo federacijos padaliniai.

Lietuvos turizmo federacijos pirmtakas – 1953 pabaigoje prie Lietuvos sporto draugijų ir organizacijų Respublikinės tarybos įsteigta Respublikinė turizmo sekcija (pirmininkas R. Darškus), kuri organizavo turistinius žygius, sąskrydžius, varžybas, žvaigždines estafetes po Lietuvą, pirmąsias kategorines (sportines) keliones po Lietuvą ir SSRS. 1959 sekcija perorganizuota į Lietuvos turizmo federaciją (pirmininkai: 1959–1960 R. Darškus, 1960–1962 ir 1980–1991 V. Januškis, 1977–1980 L. Rybakovas). Nurodymu iš Maskvos 1962–1977 Lietuvos turizmo federacijos veikla buvo nutraukta. Panaikinus Lietuvos turizmo federaciją prie Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos buvo organizuojamos respublikinės komisijos pagal turizmo šakas ir veiklos rūšis. Šį darbą tvarkė Masinio turizmo skyrius.

1977 03 01 buvo vėl įkurta Lietuvos turizmo federacija, ji suformavo pagrindines masinio ir sportinio turizmo kryptis, koordinavo jo veiklą ir vadovavo jo plėtrai. Buvo kuriami turistų klubai (kaip organizaciniai ir metodiniai centrai), steigiamos naujos turizmo sekcijos, rengiami turizmo instruktoriai. Labai padaugėjo poilsio dienos ir kategorinių (sportinių) žygių, buvo organizuojamos kompleksinės ir turizmo šakų varžybos, rengiami čempionatai. Lietuvos rinktinės dalyvavo SSRS turizmo čempionatuose, sąskrydžiuose, varžybose. Pvz., 1978 kategoriniuose žygiuose dalyvavo 986 keliautojų grupės. Lietuvos turizmo federacija kartu su respublikinėmis komisijomis kasmet vykdė po 2–3 visų turizmo šakų ekspedicijas į turistų mažai lankytus regionus. 1965–1990 parengti 84 turizmo sporto meistrai (66 vyrai, 18 moterų; iš jų 23 dviračių turizmo, 17 pėsčiųjų, 15 vandens, 13 kalnų, 8 slidžių, 8 automobilių ir motociklų). 1991 veikė Lietuvos turizmo federacijos 12 respublikinių komisijų, kurios plėtojo sportinį turizmą.

Panaikinus Lietuvos turizmo tarybą, masinis ir sportinis turizmas priskirtas Kūno kultūros ir sporto departamentui. 1991 06 27 Lietuvos turizmo federacijos veiklą perėmė ir tęsia Lietuvos keliautojų sąjunga.

 

author

Rimantas Gogelis

Skip to content