Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-07 | REDAGUOTA: 2023-09-08

LTOK apskričių tarybos

LTOK apskričių̃ tarýbos, Lietuvõs tautìnio olìmpinio komitèto apskričių̃ tarýbos, vadovaujantis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto įstatais įsteigtos teritorinės tarybos, skyriai, rėmimo grupės ir kiti padaliniai. Jų tikslas – kūno kultūros ir sporto priemonėmis dvasiškai ir fiziškai lavinti žmones, stiprinti jų sveikatą ir gerinti darbingumą, propaguoti ir įgyvendinti olimpines idėjas narystės pagrindu vienijant savo teritorijose gyvenančius ir dirbančius bei besimokančius olimpiečius, sportininkus, sporto veteranus, rėmėjus. 1989 kovo mėnesį šiauliečiai pirmieji Lietuvoje įkūrė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Šiaulių miesto tarybą, kuri 1998 reorganizuota į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Šiaulių apskrities tarybą (pirmininkas R. Domarkas). Šiauliečiai kasmet rengia Olimpinės dienos šventes, aktyviai talkina vykdant sporto renginius Šiaulių regione, rūpinasi sporto veteranais, olimpiečiais. 1989 gruodžio 13 d. įsteigta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno miesto taryba, kuri perėmė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno rėmimo grupės (pirmininkas Pranas Majauskas), veikusios nuo 1989 vasario 9 d., funkcijas. 1998 lapkričio mėnesį ši taryba pertvarkyta į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybą (pirmininkas Kazys Starkevičius, atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas). Taryba, įgyvendindama savo veiklos programą, organizuoja įvairius renginius: kasmetines Kauno apskrities sporto šventes, sporto veteranų vakarones, skirtas įvairioms datoms paminėti, aktyviai prisideda prie Lietuvos tautinio olimpinio komiteto projekto Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas įgyvendinimo, rengia parodas, rūpinasi sporto paveldu. 1998 gegužės mėnesį įsteigta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Alytaus apskrities taryba (pirmininkas K. Tamulevičius), 1999 balandžio mėnesį – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Klaipėdos apskrities taryba (pirmininkas I. Pocius) talkina organizuojant sporto renginius, padeda sporto klubams, sporto mokykloms kasdienėje jų veikloje.

 

author

Algimantas Gudiškis

Skip to content