Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-27 | REDAGUOTA: 2023-03-08

Šiaulių sporto sąjunga „Žalgiris“

Šiaulių̃ spòrto są́junga „Žalgiris“Šiaulių̃ spòrto klùbų są́junga „Žalgiris“ (1947–1999 Lietuvõs spòrto draugìjos „Žalgiris“ Šiaulių̃ miẽsto tarýba). Šiaulių sporto sąjunga Žalgiris yra Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos narys. Rengia miesto vasaros ir žiemos sporto, mikrorajonų meno ir sporto šventes, žygius dviračiais ir slidėmis, futbolo, krepšinio, tinklinio turnyrus, buriavimo, kalnų slidinėjimo, slidinėjimo, sportinės žūklės, stalo teniso, teniso varžybas, taip pat ikimokyklinių įstaigų, pradinių klasių, šeimų, šaukiamojo ir ikišaukiamojo amžiaus jaunimo sporto renginius. 1947 įkurta Lietuvos sporto draugijos Žalgiris Šiaulių miesto taryba ėmėsi masinio kūno kultūros ir sveikatingumo darbo, kūrė sporto kolektyvus (iš pradžių buvo tik keletas, ilgainiui jų padaugėjo iki 75). Tarybai vadovaujant (ypač nuo 1969) miesto įmonėse, mokyklose, Šiaulių pedagoginiame institute ir specialiose vidurinėse mokyklose vyko spartakiados, sporto šventės, turistiniai sąskrydžiai, žygiai slidėmis, dviračiais. Aktyviausi sporto kolektyvai buvo: jungtinis kolektyvas Medikas (pirmininkas A. Briedis), Prekybos valdybos (pirmininkas J. Lingys), Statybininkas (įkurtas 1962, pirmininkas R. Urnikis), Verpstas (pirmininkė V. Laurinavičiūtė), Elnias (įkurtas 1945, pirmininkas A. Ivaškevičius), Rūta (pirmininkas A. Jasaitis), Šarūnas (pirmininkas R. Ivanauskas), Pieno kombinato (pirmininkas S. Krupickas), Mėsos kombinato (pirmininkė M. Murzaitė), K. Didžiulio politechnikumo (pirmininkas B. Valiukonis), Medicinos mokyklos (pirmininkė T. Kneižienė), sporto klubai: Tauras (pirmininkai I. Arnautovas, R. Ilgauskas), Vairas (įkurtas 1962, pirmininkai V. Karalevičius, S. Kukulskis), Pedagogas (įkurtas 1948, pirmininkas P. Ivanovas).

Varžybose teisėjavo tarptautinės kategorijos teisėjai – M. Obukienė ir E. Obukas (dviračių sportas), S. Koniušas, A. Ronkus (lengvoji atletika), respublikinės kategorijos – S. Levišauskas (krepšinis), V. Baškys (slidinėjimas), E. Krasauskas (lengvoji atletika), M. Arlauskas (dviračių sportas), J. Klupšas, R. Ilgauskas (futbolas), S. Strockis (tinklinis), A. Dambrauskas (plaukimas), A. Gulbinas (dviračių sportas), J. ir I. Geringsonai (baidarių ir kanojų irklavimas, sportinė žūklė), R. Veršinskas, R. Žička (orientavimosi sportas).

Buvo statomos ir plečiamos sporto bazės: rekonstruota irklavimo bazė prie Taisos ežero (1960), rekonstruotas Žalgirio stadionas ir sporto salė (1961), jachtklubo bazė Rėkyvoje (pastatyta 1963, rekonstruota 1974), Žalgirio slidinėjimo bazė, nutiestos slidinėjimo trasos Bubiuose(1980).

Dėl profesinių sąjungų žlugimo netekusi finansavimo Taryba tęsė savo darbą, stengėsi skatinti išlikusių sporto kolektyvų veiklą, kurti sporto klubus.

1999 04 23 įregistravus Šiaulių sporto sąjungą Žalgiris (steigėjai – sporto klubai: Šiaulių apskrities medicinos darbuotojų Medikas, vadovas V. Baškys, banko darbuotojų Euras, R. Ilgauskas, Žalgirio jachtklubas, A. Aukščionis, Bubių Žalgiris, G. Baškys, orientavimosi sporto Sakas, S. Ambrazas, futbolo ir žolės riedulio Gintra, G. Radavičius, policijos Darts, A. Ilgauskas, žolės riedulio ir teniso Šiauliai, O. Kanaporienė, V. Kanaporius), Šiauliuose atgijo sportinis gyvenimas, daugiau šiauliečių pradėjo sportuoti.

Aktyviausi teisėjai: M. Obukienė, V. Venskus, S. Kalvinis, D. Vaičiulienė, D. Šiaudvitytė, A. Strockis, B. Kirstukas, N. Černiauskaitė, A. Ronkus. Aktyviausi sporto kolektyvų vadovai: B. Kirstukas (tenisas), V. Sereika (stalo tenisas), V. Gudaitis ir B. Špokauskas (poledinė žūklė), V. Baškys (slidinėjimas), A. Tamošaitis (kalnų slidinėjimas), A. Šidlauskas (Dextera, krepšinis), A. Kurauskas (ABRO, krepšinis), E. Gapšienė ir J. Kačiarauskienė (senjorų krepšinis), R. Mockienė (senjorų tinklinis), G. Radavičius ir V. Sudaris (futbolas), A. Raugalas (Yvas, tinklinis); šie kolektyvai aktyviai dalyvauja Žalgirio draugijos žiemos ir vasaros sporto žaidynėse, jose užima prizines vietas.

Aktyviausias – Mediko sporto klubas; aktyviausi organizatoriai – A. Tamošaitis (futbolas, kalnų slidinėjimas), A. Ronkus (lengvoji atletika), R. Vitkauskas ir R. Burkauskas (krepšinis), V. Svalbonas, A. Stulpinas (tenisas); daug padėdavo Šiaulių ligoninės direktorius P. Simonavičius, pavaduotojai V. Makštutienė ir V. Jocius. Kiti aktyvūs klubai: jachtklubas (A. Aukščionis), Bubių Žalgiris (G. Baškys), Šiaulių sporto sąjungai Žalgiris aktyviai padeda krepšinio ir tinklinio sporto mokykla Saulutė (B. Kirstukas), sporto mokyklos Dubysa (A. Strockis), Atžalynas (J. Kunkulis), Klevas (įkurtas 1992, S. Monkus), lengvosios atletikos (T. Skalikas), Šiaulių turistų klubas (A. Balčas).

Vadovai: 1947–1960 J. Pranulis, P. Gocentas, E. Aleknavičius, L. Masiokas, V. Variakojis (1961–1968), T. Baškys (1969–2001), V. Baškys (visuomenininkas nuo 2001).

author

Vincas Baškys

Skip to content