Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2024-02-05

Sporto spauda

Spòrto spaudà, dienraščiai, savaitraščiai, žurnalai, informaciniai ir mokslo leidiniai kūno kultūros ir sporto klausimais. Sporto spaudos paskirtis – visokeriopa kvalifikuota kūno kultūros, sporto, sveikos gyvensenos, olimpinių idėjų propaganda, visuomenės sportinis švietimas ir ugdymas. Lietuvos sporto spaudos gimimo metais laikomi 1922; tais metais išėjo sąsiuvinio formato 16 puslapių sporto žurnalas Lietuvos sportas.

21 a. pradžios žymesnieji Lietuvos sporto spaudiniai: Lietuvos sporto laikraštis Sportas (nuo 1956), informacinis metodinis leidinys Lietuvos ėjikas (nuo 1990), laikraštis Studijų pasaulis (nuo 1994), žurnalai Sporto mokslas (nuo 1995), Treneris (nuo 1996), Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas (nuo 1998), sporto pedagogų teorinis ir praktinis periodinis leidinys Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos biuletenis (nuo 1998), Lietuvos sporto statistikos metraštis (nuo 1999), Lietuvos sporto žinynas (nuo 1999), žurnalas Sportinis fitnesas ir kultūrizmas (nuo 2002), informacinis biuletenis Šachmatija (nuo 2002), žurnalas Olimpinė panorama (nuo 2003), sporto žurnalas Spo🙂 (nuo 2005), žurnalas Aviacijos pasaulis (nuo 2009), sporto medicinos žurnalas Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija (nuo 2009), žurnalas Tenisas (nuo 2010).

author

Valentina Keraminienė, Stanislovas Stonkus

Skip to content