Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

„Sveiks, valio!“

„Sveiks, valio!“, Panevėžio sporto apžvalginis laikraštis, neperiodiškai ėjęs 1989–1991 Panevėžyje. Iliustruotas, dvispalvis, 4 puslapių. Skelbė ir Lietuvos bei pasaulio sporto žinias. Redaktoriai: Marius Glinskas (1989), Ginas Pinigis (1990–1991).

Steigėja ir leidėja – Žalgirio sporto draugijos Panevėžio sporto taryba. Tiražas: 1989 – 2500 egzempliorių, 1991 – 750 egzempliorių. Išėjo 25 numeriai.

author

Vytautas Žeimantas

Skip to content