Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

LSE ANKETA

Lietuvos sporto enciklopedijos redakcijai biografiniai straipsniai pateikiami užpildžius LSE anketą.

Parsisiųsti anketą galite ČIA. Užpildytą siųskite el. paštu: info@lse.lt.
Arba užpildykite šiame puslapyje pateiktą elektroninę jos versiją.

Iškilus neaiškumams kreiptis tel. 8-614 472 82.

Jeigu turite istoriškai svarbių nuotraukų praneškite arba atsiųskite - info@lse.lt.

ASMENS, PRETENDUOJANČIO PATEKTI Į LSE, ANKETA

 • Kriterijus, pagal kurį patenkate į LSE
  Prieš pildydami anketą susipažinkite su LSE vardyno sudarymo kriterijais ir parašykite, pagal kokį (-ius) kriterijų (-us) patenkate į LSE (pvz.: sportininkas – 1 lent. 11 punkt.; treneris – 2.1 lent. 1 punkt.; vadybininkas – 2.4 lent. 6 punkt.)
 • Aprašomas asmuo
  Nelietuviai ir ne Lietuvos piliečiai, t. p. nelietuviai Lietuvos piliečiai (jei pageidauja) pavardę ir vardą (vardus) nurodo ir savo kalba (lotyniškais rašmenimis) skliaustuose. Moterims, nurodykite taip pat ir mergautinę pavardę.

 • Gimimo (jei nežinoma – krikšto) data, vieta – vardininko linksniu (iki 1950 m. pagal tuometinį pavadinimą, nuo 1950 m. pagal dabartinį pavadinimą, kaimams ir miesteliams nurodant ir aukštesnį administracinį vienetą).
  (kaimas, rajonas (iki 1950 m. valsčius ir apskritis) arba miestas)
  (kaimas, rajonas (iki 1950 m. valsčius ir apskritis) arba miestas)
 • Aukščiausi vardai ir laipsniai (su metais)
  Pvz.: sporto (pvz.: tarptautinis korespondencinių šaškių didmeistris (1998), SSRS sporto meistras (1988), iki 1990 m. – LSSR nusipelnęs treneris (1980), po 1990 m. – Lietuvos nusipelnęs treneris (2000), tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas (2007) ir t.t.), mokslo (pvz.: doc. (1999), prof. (1981), dr. (1992), habil.dr. (2000), jei po nostrifikacijos, rašyti taip: dr. (biomed. m.; med. m. kand. 1985); habil. dr. (biomed. m.; med. m. dr. 1985)), karinis, garbės (pvz.: LKKA garbės dr. (2000)).
 • Išsilavinimas
  Nurodoma mokyklos pavadinimas (kaimo ir miestelio mokykloms ir aukštesnis administracinis vienetas) su baigimo (jeigu dar mokosi – mokymosi pradžios) data (pvz.: Vilniaus A. Vienuolio vid. m-la (1972), ir aukštasis arba specialusis, pvz., LKKI (1988), jei mokosi - LKKA (nuo 2007)).
  (pvz.: Vilniaus A. Vienuolio vid. m-la)
 • Darbovietės
  Išvardinkite chronologine tvarka iki šiol užimtas pareigas (su datomis). Nurodykite pilną darbovietės ar organizacijos pavadinimą. Skirtingas darbovietes rašykite naujose eilutėse (paspaudę pliuso ženklą).
  (pvz.: Vilniaus A. Vienuolio vid. m-la)
 • Visuomeninė veikla
  Pateikiami tik svarbiausi visuomeninės veiklos faktai ir pareigos (su datomis). Skirtingas visuomenines veiklas rašykite iš naujos eilutės. Šią grafą pildykite, jeigu užimate vadovaujamas pareigas kokiose nors nacionalinio lygio nevyriausybinėse organizacijose, rašykite pilną organizacijos pavadinimą; jei tai tarptautinė ar užsienio organizacija, parašykite jos pavadinimą originalo kalba, paaiškinkite santrumpas.
 • Svarbiausi sportiniai rezultatai varžybose
  Laimėjimai svarbiausiose varžybose (1 v. Lietuvos, 1–3 v. SSRS čempionatuose ir spartakiadose; 1–3 v. Europos, 1–6 v. pasaulio čempionatuose; 1 v. Europos ir pasaulio jaunimo, jaunių čempionatuose; visos vietos olimpinėse žaidynėse; 1–3 v. Universiadose; 1v. Pabaltijo ir Baltijos šalių turnyruose ir pan.) nurodant sporto šaką, rungtį, datas.
  (Pvz.: Olimpinės žaidynės, Lietuvos čempionatas)
 • Sportiniai rekordai
  Sportiniai rekordai (Lietuvos, SSRS, Europos, pasaulio, olimpiniai) su datomis ir jų išsilaikymo laikotarpis.
 • Sportininkams (anksčiau sportavusiems ir dabartiniams) - Treneris (-iai)
  Jūsų trenerio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-s), treniravimo laikotarpis (nuo kurių iki kurių metų).
 • Treneriams - žymiausi auklėtiniai
  Treniruojamų (-tų) sportininkų vardas, pavardė ir didžiausi laimėjimai su metais arba komandų pavadinimai ir didžiausi laimėjimai su data.
 • Teisėjams – svarbiausios teisėjautos varžybos
  Varžybų pavadinimas, vieta, metai.
 • Vadybininkams
  Svarbiausi vykdomi ar įgyvendinti projektai - kiekvienas projektas atskirame lauke. Svarbiausi vadovaujamų institucijų veiklos rezultatai ir indėlis į Lietuvos sporto istoriją.
 • Mokslininkams
  Disertacijos (-jų) tema (-os), gynimo metai.
 • Apdovanojimai
  Valstybiniai apdovanojimai – ordinai ir medaliai (tik Lietuvos Respublikos ir kitų šalių, išskyrus SSRS), valstybinės premijos, aukščiausi tarptautinių ir nacionalinių Lietuvos sporto organizacijų apdovanojimai. Nurodykite gavimo metus.
 • Jūsų literatūra/leidiniai
  Knygos, vadovėliai sporto tematika, kurių autorius/bendraautoris esate, nurodykite pavadinimus, publikavimo metus, išleidimo vietą.
 • literatūra/leidiniai apie aprašomą asmenį
 • kita svarbi informacija
  Kiti svarbūs Jūsų veiklos ar biografijos faktai, kuriuos norėtumėte paminėti, bet neradote tam tinkamos grafos šioje anketoje.
Skip to content