Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-05-11 | REDAGUOTA: 2023-03-09

Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga

Austrãlijos lietùvių fìzinio áuklėjimo są́junga, ALFAS, Australijos lietuvių sporto klubus vienijanti visuomeninė organizacija, kuri rūpinasi metinių sporto švenčių organizavimu, koordinuoja ir plėtoja sporto klubų veiklą, organizuoja geriausių Australijos lietuvių sportininkų išvykas rungtyniauti į kitus žemynus, šalis, palaiko ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS), t. p. su Australijos sporto organizacijomis, siekia ir skatina lietuvybės išlaikymą ypač tarp naujų kartų lietuvių kilmės išeivių. Be to, ALFAS padeda steigti naujus lietuvių sporto klubus, skatina, kad į juos būtų įtraukta kuo daugiau lietuvių jaunimo.

Įkurta 1953 ir iš pradžių vadinosi Australijos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga. Surengė 58 Australijos lietuvių sporto šventes (dalyvavo apie 200 sportininkų), kas antri metai rengiamos Australijos žiemos sporto šventės Australijos Alpėse. 1988 Adelaidėje surengtos Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, jose pirmą kartą dalyvavo sportininkai iš Lietuvos, 1997 Australijos Alpėse – Pasaulio lietuvių žiemos sporto šventė. Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga vienija 9 sporto klubus ir Melburno žiemos sporto klubą Neringa.

Į ALFAS valdybą kas antri metai yra renkami skirtingų klubų labiausiai pasižymėję sportininkai, kurių pareiga rūpintis lietuvių sportu Australijoje. Išleido knygą Lietuviai sportininkai Australijoje (1980).

Lent. Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos valdybos pirmininkai

Pirmininkas Metai
Vladas Daudaras 1954, 1956–1957, 1959
Leonas Baltrūnas 1955
Mykolas Katilius 1958
Stasys Urnevičius 1960–1962, 1968
Jurgis Jonavičius 1963–1964, 1979–1980, 1987–1989
Albertas Bladzevičius 1965, 1969–1970
Vincas Binkis 1966
Petras Pilka 1967
Jonas Tamošiūnas 1971–1972, 1975–1976
Vladas Marcinkevičius 1973–1974
Antanas Laukaitis 1977–1978, 1992–1995
Romas Ragauskas 1981–1984, 1990–1991
Juozas Dambrauskas 1985–1986
Stasys Šutas 1996–1999
Rimas Mickus 2000–2006
Jeronimas Belkus 2007–2008
Saulius Balnionis nuo 2019

Galerija

author

Antanas Laukaitis

Skip to content