Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-05-17 | REDAGUOTA: 2023-08-04

Valerijonas Balčiūnas

futbolininkas, teisėjas, sporto organizatorius.

Balčiū́nas Valerijonas (1904 11 27 Minskas – 1984 12 18 Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos), futbolininkas, teisėjas, sporto organizatorius. Ekonomistas. Tarptautinės kategorijos futbolo (1934), krepšinio (1939) teisėjas. Vienas žymiausių Nepriklausomos Lietuvos futbolo veikėjų.1932 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Buvo Žemės ūkio ministerijos Statistikos valdybos viršininkas. Nacių okupacijos metais dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakultete. 1923–1927 žaidė Kauno Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, Šančių Kovas komandose, 3 kartus (1924–1926) Lietuvos čempionas, vicečempionas (1922). Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas, žaidė 5 kartus, iš jų VIII olimpinėse žaidynėse (1924 Paryžius). Nuo 1924 teisėjavo, buvo Lietuvos futbolo tarptautinių rungtynių pagrindinis teisėjas (teisėjavo 5 tarpvalstybinėms rungtynėms), 1938 I Lietuvos tautinės olimpiados vyriausiasis teisėjas. Lietuvos futbolo lygos steigiamosios valdybos pirmininkas (1923) ir šios lygos sekretorius (1924). Vienas Futbolo teisėjų kolegijos steigėjų, 1936–1939 jos pirmininkas. Ėjo įvairias pareigas Lietuvos kamuolio žaidimų sąjungoje: 1933 Futbolo komiteto vadovas, 1936 vicepirmininkas ir sporto propagandos vadovas.Vienas krepšinio pradininkų ir propaguotojų Lietuvoje. Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas (1925). Pirmųjų tarpvalstybinių rungtynių (1925 12 13) Lietuva–Latvija dalyvis. Lietuvos čempionas (1925). III Europos vyrų krepšinio čempionato Kaune vyriausiasis teisėjas (1939).1944 pasitraukė į Vokietiją, buvo Göttingeno lietuvių tremtinių stovyklos kultūros vadovas. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1958–1961 dėstė matematiką Hartforde, 1962–1972 Middletowne. Lietuvių bendruomenės Hartfordo apylinkės organizatorius ir pirmininkas, dirbo Tėviškės garsų radijuje. 1975–1978 Lietuvių bendruomenės Auksinio Kranto apylinkės pirmininkas. Aprašė žemės reformą SSRS okupuotoje Lietuvoje 1940–1941.Parašė knygas Lietuvos kaimų žemės tvarkymas istorijos, ūkio ir statistikos šviesoje (1938), Futbolo taisyklės ir Lietuvos futbolo pirmenybių nuostatai 1939 (1939), Futbolo taisyklės (1939)

Galerija

author

Gediminas Kalinauskas

Skip to content