Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-04 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga

Lietuvõs fìzinio lãvinimosi są́junga, LFLS, visuomeninė sporto organizacija, populiarinusi futbolą, krepšinį, lengvąją atletiką, tenisą, beisbolą. Įkurta 1920 08 22 (kitur rašoma 09 15) Kaune. Tarp steigėjų buvo S. Garbačiauskas, K. Dineika, E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė, P. Oleka, rėmėjai – generolas J. Bulota, profesorius V. Jurgutis, operos dainininkas K. Petrauskas. Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos tikslas: visapusiškai lavinti sąjungos narių kūno ir sielos galias. 1922 pradėjo leisti pirmąjį Lietuvoje periodinį sporto leidinį – laikraštį Lietuvos sportas (redaktorė E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė). 1924 atsiskyręs LFLS Kauno klubas išsirinko savo valdybą, pirmininką V. Bulotą. LFLS 1922 turėjo 2 klubus, 1923 – 3 klubus ir 191 narį, 1924 – 5, 1925 – 8 klubus ir apie 600 narių, 1926 – 18, 1927 – 23 klubus ir apie 1500 narių, 1938 – per 600 narių. 1922 LFLS įrengė pirmąją reprezentacinę sporto aikštę Kaune (Ąžuolyne), o 1926 – stadioną. LFLS krepšininkės (A. Bulotaitė, E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė, J. Dzindziliauskaitė-Jazbutienė, G. Miuleraitė, P. Radziulytė-Kalvaitienė, S. Astrauskaitė, E. Vaškelytė ir kitos) – 12 kartų (1922, 1924, 1926–1928, 1935, 1937–1940, 1942, 1943) Lietuvos čempionės, krepšininkai (Č. Daukša, L. Petrauskas, A. Andrulis, P. Lubinas, P. Mažeika, L. Kepalas, Z. Puzinauskas ir kiti) – 6 kartus (1924, 1926–1928, 1935, 1936) Lietuvos čempionai.

Futbolininkai (S. Garbačiauskas, S. Darius, D. Žilevičius, V. Abramikas, N. Čerekas, A. Bulvičius, R. Marcinkus, A. Lingis, J. Uloza, V. Dzindziliauskas, D. ir V. Ilgūnai, A. Cenfeldas, P. Janulevičius, L. Radauskas, S. Paberžis ir kiti) – 5 kartus (1922, 1923, 1927, 1932, 1942) Lietuvos čempionai, 7 kartus (1925, 1928–1930, 1933, 1934, 1936) vicečempionai. 1924–1926 laimėjo Kooperacijos, 1928 – Pavasario taures. Treneriai: F. Molnaras, R. Marcinkus. Žymesnieji lengvaatlečiai: E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė, V. Steponaitytė, M. Pakarklytė, P. Radziulytė-Kalvaitienė, J. Eretas, S. Garbačiauskas, E. Fersteris, I. Teišerskis, A. Vokietaitis, K. Augevičius, L. Juozapaitis ir kiti, boksininkai: V. Selventas, A. Zaboras, dviratininkai: K. ir V. Bulotos, J. Gedminas, S. Severinas, čiuožėjas K. Bulota, plaukikė M. Kuzmickaitė-Korienė, stalo tenisininkas V. Dzindziliauskas ir daugelis kitų.

LFLS sporto veikėjai: K. Dineika, S. Darius, Stepas ir Elena Garbačiauskai, generolas J. Bulota su sūnumis Kęstučiu ir Vytautu, A. Karnauskaitė-Ingelevičienė, J. Stanelis, P. Arminas, V. Balčiūnas, D. Žilevičius, N. Bankauskas, K. Bočkus, J. Kundrotas, J. Grigalauskas, N. Čerekas, J. Dzinziliauskaitė-Jazbutienė, K. Petruškevičius, R. Marcinkus, J. Navakas, P. Brazaitis.

Veikė 1920–1940, 1941–1944 ir nuo 1997. LFLS pirmininkai: Organizacinio komiteto – K. Dineika (1920–1921), Centro valdybos – S. Garbačiauskas (1921–1922), S. Darius (1923–1926), J. Stanelis (1927–1928), Č. Butkys (1928–1929), P. Brazaitis (1929–1932), J. Navakas (1933–1940). LFLS atkurta 1997 10 21 Kaune. Kultivuoja turizmą, automobilių sportą, šachmatus, imtynes, futbolą. Turi M. Šalčiaus sporto klubą, imtynių klubą Druskininkuose. Atgaivintos LFLS valdybos pirmininkai: R. Kuzmickas (1997–2000), R. Beresnevičius (2000–2007), R. Venys (nuo 2007).

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content