Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-07 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Himnas

Hìmnas (gr. hymnos), iškilminga giesmė, giedama per įvairias šventes ir apeigas. Būna pasaulietiniai (valstybiniai, tautiniai, partijų, sąjūdžių ir panašūs) ir religiniai. Melodija įsimenama, iškilmingo pobūdžio, aiškaus, tolygaus ritmo. Pirmieji himnai atsirado senovės Egipte ir Mesopotamijoje (giesmės dievų, valdovų garbei). 19–20 amžiuje paplito tautiniai ir oficialūs valstybiniai himnai. 

Tarptautinis olimpinis sąjūdis taip pat turi savo himną, kuris giedamas atidarant (keliant olimpinę vėliavą) ir uždarant (nuleidžiant olimpinę vėliavą) olimpines žaidynes. Pirmą kartą Olimpinis himnas – graikų kompozitoriaus Spiros Samaros sukurta iškilminga giesmė (žodžiai Kostis Palamas, Kostčio Palamo) – atliktas 1896 04 06 per Atėnų olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip oficialus Olimpinis himnas įteisintas 1958 Tarptautinio olimpinio komiteto (angl. International Olympic Committee, IOC) 55 sesijoje Tokijuje, iki tol 6 dešimtmečius kiekvienose žaidynėse skambėjo vis kita giesmė.

OLIMPINIS HIMNAS

O, nemarioji Antikos dvasia!

Tu gėris, grožis, amžina tiesa,

Apgaubki mus dangaus šviesa skaidria,

Kurie šioj žemėj šlovina Tave.

Suteik gyvybės šioms kilnioms žvaigždėms,

Pripildyk plieno mūsų krūtines.

Nuklok kelius nevystančiais gėlynais

Pasiekusiems čia pergales šaunias.

Purpuriniai kalnai, jūros, kloniai –

Visų tautų didžioji šventykla,

Čia garbinti Tavęs mes susirinkom,

O, nemarioji Antikos dvasia!

LIETUVOJE 1938 surengta I Lietuvos tautinė olimpiada, kurioje dalyvavo daugiau kaip 2 tūkstančiai Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, taip pat Vilniaus krašte gyvenančių lietuvių sportininkų ir kuri vyko pagal olimpinių žaidynių tradicijas. Ji turėjo savo himną – Antano Miškinio sukurtą Olimpiados giesmę.

OLIMPIADOS GIESMĖ

Susiburkim į didelę šeimą

Dėl tėvynės laimingo rytojaus.

Nugalėti jaunystė išeina,

Patvari ir drąsiau užsimojus.

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs –

Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

Mūsų jėgos ir protas, ir darbas.

Tau, tėvyne, šalie numylėta.

Ginsim Tavo didybę ir garbę,

Pasiryžę kovot – nugalėti.

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs –

Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

Mūsų šuolis į tolį ir aukštį;

Neįstengs mūsų niekas pažemint.

Ateitis vis giedresnė išaušta –

Turim gražią lietuvišką žemę.

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs –

Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

Iš kitų tolimų kontinentų

Į tėvynę – laivais ir lėktuvais!

Kad ji augtų, žydėtų, gyventų,

Nes visi visada tik lietuviai.

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs –

Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

Mes su kartim, su ietim ir diskais,

Mes bėgikai, atletai, žaidėjai.

Lietuva mums brangesnė už viską 

Mes varžytis dėl jos pažadėjom.

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs 

Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

Per kliūtis mes peržengėme slenkstį

Žaist, varžytis ir dirbti atvykę.

Marš, pirmyn, nugalėt ir pralenkti,

Lietuvos Maratono bėgikai!

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs 

Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

1938

author

Zita Šakalinienė

Skip to content