Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-06-07 | REDAGUOTA: 2024-01-29

Olimpiados giesmė

Olìmpiados giesmė̃, kūrinys skirtas Lietuvos tautinei olimpiadai. Sukurtas 1938, žodžių autorius poetas Antanas Miškinis, muzikos autorius kompozitorius Viktoras Kuprevičius. Pirmą kartą atlikta per I Lietuvos tautinę olimpiadą Kaune (1938 07 17).

Susiburkim į didelę šeimą
Dėl tėvynės laimingo rytojaus.
Nugalėti jaunystė išeina,
Patvari ir drąsiau užsimojus.
Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs –
Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!
Mūsų jėgos ir protas, ir darbas.
Tau, tėvyne, šalie numylėta.
Ginsim Tavo didybę ir garbę,
Pasiryžę kovot – nugalėti.

Mūsų šuolis į tolį ir aukštį;
Neįstengs mūsų niekas pažemint.
Ateitis vis giedresnė išaušta –
Turim gražią lietuvišką žemę.
Iš kitų tolimų kontinentų
Į tėvynę – laivais ir lėktuvais!
Kad ji augtų, žydėtų, gyventų,
Mes visi visada tik lietuviai.

Lietuva mums brangesnė už viską –
Mes varžytis dėl jos pažadėjom.

Per kliūtis mes peržengėme slenkstį
Žaist, varžytis ir dirbti atvykę.
Marš, pirmyn, nugalėt ir pralenkti,
Lietuvos Maratono bėgikai!
Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs –
Tad greičiau ir tvirčiau, ir gražiau!

 Olimpiados giesmės žodžių autorius Antanas Miškinis (1928, fotografas nežinomas; Maironio lietuvių literatūros muziejus)

limis.lt

author

Zita Šakalinienė

Skip to content