Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-04 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas

Lietuvõs kilnaũs spòrtinio el̃gesio komitètas, 1993–1995 Kilnaũs póelgio komìsija, 1995–2004 Lietuvõs kilnaũs el̃gesio spòrte (angl. Fair Play) komitètas, visuomeninė organizacija, skleidžianti humanistines vertybes ir principus sporte, populiarinanti taurių poelgių, garbingą karjerą padariusius sportininkus, trenerius. Pagrindinė idėja – garbinga kova, kilnus elgesys gali gyvuoti be sporto, bet sportas be jų – ne. Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas veikia kaip Lietuvos tautinio olimpinio komiteto struktūrinis padalinys.

1993 03 25 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas patvirtino Kilnaus poelgio komisiją. Vadovu išrinktas profesorius S. Stonkus, nariais – J. Šapalas (Lietuvos lengvosios atletikos federacija), G. Stasiulevičius (Lietuvos rankinio federacija), profesorius J. Skernevičius (Vilniaus pedagoginis universitetas), J. Lagunavičius (Lietuvos kūno kultūros institutas), K. Kilčiauskas (sporto žurnalistas), V. Dirmeikis (Lietuvos futbolo federacija). 1995 11 16 Lietuvos tautinio olimpinio komiteto komisija išplėtė ir patvirtino Lietuvos kilnaus elgesio sporte (angl. Fair Play) komitetą.

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas yra aktyvus Europos kilnaus sportinio elgesio sąjūdžio (angl. European Fair Play Movement, EFPM), įkurto 1994, ir Tarptautinio kilnaus sportinio elgesio komiteto (pranc. Comitė International pour le Fair Play, CIFP), įkurto 1963, narys.

Lietuvoje kilnaus sportinio elgesio sąjūdis atsirado su 1988 12 11 atkurtu Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, nuo pat pirmos dienos savo veiklą organizavusiu ir vykdžiusiu vadovaujantis Olimpine chartija, Pierreʼo de Coubertino Odėje sportui išreikšta olimpinio sporto filosofija. 1990 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas surengė vaikų ir moksleivių piešinių konkursą O sporte – tu gyvenimas. Buvo siekiama sužadinti vaikų ir moksleivių domėjimąsi artėjančiomis olimpinėmis žaidynėmis Barselonoje. Į konkurso finalinį turą buvo atsiųsta daugiau nei 2 tūkstančiai piešinių. 1993 moksleivių piešinių ir rašinių konkursą O sporte! Tu – taurumas jau surengė Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Tiek piešiniuose, tiek rašiniuose moksleiviai vaizdavo sporto grožį, gėrį. 1996–1997 vėl buvo surengtas moksleivių piešinių konkursas. 30 geriausių darbų išsiųsta į Tarptautinio olimpinio komiteto rengiamą konkursą.

Pripažįstant svarų Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto indėlį plėtojant humanistines sporto vertybes 1997 Vilniuje surengta XI CIFP Generalinė asamblėja ir 1995–1996 laureatų apdovanojimo iškilmės. Jose dalyvavo apie 1,5 tūkstančio Vilniaus miesto vidurinių mokyklų mokinių ir 22 atstovai, atvykę atsiimti apdovanojimų iš viso pasaulio. Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas dalyvauja kasmetiniuose EFPM kongresuose ir asamblėjose. 2005 Vilniuje surengtas XI EFPM kongresas.

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas kasmet atrenka laureatus šalyje ir apdovanoja kilniai pasielgusiuosius, populiarina jų atliktus gražius ir labdaringus darbus. Taip pat nominuoja savo kandidatus EPFM ir IFPM apdovanojimams gauti.

Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto prezidentai: profesorius S. Stonkus (1993–1999), profesorius K. Miškinis (1999–2002), dr. A. Juozaitis (nuo 2003); generaliniai sekretoriai: K. Kilčiauskas (1993–1995), A. Daumantas (1995–2004), J. Brundzienė (nuo 2005).

author

Arvydas Juozaitis, Stanislovas Stonkus

Skip to content