Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos sporto medicinos federacija

Lietuvõs spòrto medicìnos federãcija, savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti sporto medicinos specialistus. Lietuvos sporto medicinos federacijos tikslas – siekti veiksmingos sporto medicinos plėtotės Lietuvoje skatinant, vienijant ir koordinuojant šios medicinos srities specialistų veiklą, pastangas ir gebėjimus. Lietuvos sporto medicinos federacija įkurta 1961 ir priklausė SSRS sporto medicinos federacijai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 05 12 Estijos, Lietuvos ir Latvijos sporto medicinos federacijų atstovų pasitarime Tartu (Estija) buvo priimta rezoliucija, kuri rekomendavo Baltijos šalių sporto medicinos federacijoms atsiskirti nuo SSRS sporto medicinos federacijos. Šiame susitikime buvo įkurta Baltijos šalių sporto medicinos asociacija (BASM), priimti jos nuostatai. Baltijos šalių sporto medicinos asociacija kas dvejus metus vis kitoje Baltijos šalyje organizuoja tarptautines sporto medicinos mokslines praktines konferencijas.

1992 Lietuvos sporto medicinos federacija priimta į Tarptautinę sporto medicinos federaciją (pranc. Fédération Internationale de Médecine du Sport, FIMS). 1996 Lietuvos sporto medicinos federacija tapo Europos sporto medicinos asociacijos (angl. European Association of Sports Medicine, EASM) nare.

Lietuvos sporto medicinos federacija organizuoja Lietuvos sporto medicinos tarnybos veiklą, atstovauja Lietuvai tarptautiniuose sporto medicinos renginiuose, konferencijoje. Taip pat bendradarbiauja su sveikatos ir sporto organizacijomis, telkia sporto medicinos gydytojus, dirbančius įvairiose žinybose, dalyvauja įgyvendinant kūno kultūros ir sporto bei sveikatos programas, rengia sporto medicinos gydytojų kvalifikacijos kėlimo programas.

Lietuvos sporto medicinos federacijos nariai: Lietuvos sporto medicinos centras (įkurtas 1948), Kauno sporto medicinos centras (įkurtas 1946), Klaipėdos sporto medicinos centras (įkurtas 1951), Šiaulių sporto medicinos centras (įkurtas 1951), Panevėžio sporto medicinos centras (įkurtas 1964).

Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidentai: Mykolas Preisas (1961–1970), Birutė Grinbergienė (1970–1984, nuo 1984 garbės prezidentė), A. Poškus (1985–1989), A. Blažys (1989–2001 ir nuo 2007), K. Kuzmickas (2001–2007).

Pagrindinė Lietuvos sporto medicinos federacijos rėmėja – bendrovė Berlin Chemie Menarini Baltic.

author

Edmundas Švedas

Skip to content