LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS VARTOJAMI SUTRUMPINIMAI

Atsiprašome. Šiuo metu informacija yra rengiama. Kviečiame apsilankyti šiek tiek vėliau. Džiaugiamės, kad domitės Lietuvos sporto istorija.

Sutrumpinimų ir santrumpų rūšys bei jų vartojimo ribos

Ant

– antraštinė (galima vartoti straipsnių, jų skyrių ir poskyrių antraštėse).

E

– etimologinis; vartotinas tik etimologijoje.

Yp

– ypatingasis: vartotinas, kai yra gerai suvokiama iš konteksto: ilg., pl.

Sutrumpinimai

a.

– amžius

Sk

adm.

– admirolas

Prf

admin.

– administracinis

Bibliografijos sutrumpinimai

Pateikiami tik tie sutrumpinimai, kurių nėra bendrame sutrumpinimų sąraše

alb.

– albumas

alm.

– almanachas

antol.

– antologija

Pastaba: Jeigu trumpinamas žodis be priešdėlio, tai tas žodis trumpinamas ir su priešdėliu, pvz., fed-ja (ir: konfed-ja), techn. (ir: politechn.)

Santrumpų sąrašas

AB

– akcinė bendrovė

Un

ALT

– Amerikos lietuvių taryba

Un

AR

– Autonominė Respublika

Vrd

t.p. tarptautinių sporto organizacijų santrumpos, pvz., FIBA, FIFA (bus pateiktos vėliau)

Papildomos santrumpos

EBFF

– Europos kultūrizmo ir fitneso federacija

FFI

– Tarptautinė jojimo federacija

FIAC

– Tarptautinė dviračių sporto federacija