Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-09 | REDAGUOTA: 2023-09-08

„Sportas“

„Sportas“, Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žurnalas, ėjęs kas du mėnesius 1957–1969 Niujorke (Jungtinės Amerikos Valstijos). Iliustruotas, 24 puslapių. Rašė apie užsienio lietuvių, daugiausia Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Australijos, sportinį gyvenimą, spausdino patarimus fizinio lavinimo klausimais, informavo ir apie svarbiausius LSSR sportininkų laimėjimus. Bendradarbiavo Z. Puzinauskas, A. Tamulynas, J. Bendžius (Argentina), K. Brazauskas, N. Čerikas, A. Daukša, R. Garbačiauskaitė (Šveicarija), B. Keturakis, A. Laukaitis (Australija), J. Šoliūnas, J. Gustainis ir kiti. Redaktorius K. Čerkeliūnas, redaktoriaus pavaduotojas P. Mickevičius. Leido Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, spausdino Tėvų pranciškonų spaustuvė Brukline. Tiražas – 1500 egzempliorių. Išleista 19 numerių.

author

Vytautas Žeimantas

Skip to content