Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-03-06 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Tarptautinis olimpinis komitetas

Tarptautìnis olìmpinis komitètasTOK (angl. International Olympic Committee, IOC), tarptautinė nevyriausybinė, juridinio asmens statusą turinti, asociacijos pagrindu sukurta ne pelno organizacija. Tarptautinio olimpinio komiteto misija – visame pasaulyje populiarinti olimpizmą ir vadovauti olimpiniam sąjūdžiui vadovaujantis Olimpine chartija (Chartija). Tarptautinio olimpinio komiteto vaidmuo: veikti visų olimpinio sąjūdžio dalių – nacionalinių olimpinių komitetų (NOK), tarptautinių sporto federacijų (TF), olimpinių žaidynių organizacinių komitetų (OŽOK), kitų pripažintų organizacijų – bendradarbiavimo skatintojų ir koordinatoriumi, užtikrinti olimpinių žaidynių šventimo periodiškumą, palaikyti visas olimpinio sąjūdžio nares ir primygtinai raginti jas tinkamomis priemonėmis propaguoti olimpines vertybes, laikytis sporto etikos, kilnaus elgesio dvasios, ginti olimpinio sąjūdžio dalyvių teises, skatinti ir remti moterų dalyvavimą visų lygių sporto struktūrose, sportą visiems, vadovauti kovai su dopingu sporte, dalyvauti taikos propagavimo akcijose ir kita. Olimpinės žaidynės yra išskirtinė Tarptautinio olimpinio komiteto nuosavybė. Jam taip pat priklauso teisės į kitą olimpinę nuosavybę: olimpinį simbolį, olimpinę vėliavą, olimpinį devizą, olimpinį himną, olimpinę emblemą, olimpinę ugnį, olimpinį deglą, kitus olimpinius ženklus.

Įkurtas 1894 birželio 23 d. Sorbonos universitete Paryžiuje vykusiame tarptautiniame sporto kongrese olimpinių žaidynių atgaivintojo prancūzo barono P. de Kuberteno (de Coubertiń) iniciatyva. Tarptautinio olimpinio komiteto būstinė yra Lozanoje (Šveicarija). 2012 vienijo 205 nacionalinius olimpinius komitetus ir 35 tarptautines olimpinių šakų sporto federacijas. Tarptautinio olimpinio komiteto nariais renkami autoritetingi, nusipelnę sportui žmonės 8 metų kadencijai (gali būti perrinkti; sukakus 70 metų narystė nutrūksta), narių skaičius negali būti didesnis kaip 115, iš jų ne daugiau kaip 70 individualių narių, 15 aktyvių sportininkų, po 15 tarptautinių sporto federacijų ir nacionalinių olimpinių komitetų atstovų. Tarptautinio olimpinio komiteto nariai, fiziniai asmenys, yra komiteto atstovai savo atitinkamose šalyse, bet ne šalių atstovai Tarptautiniame olimpiniame komitete.

Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas renkamas iš komiteto narių 8 metams ir gali būti perrenkamas dar 4 metams. Prezidentas atstovauja ir vadovauja visai Tarptautinio olimpinio komiteto veiklai.

Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentai: D. Vikelas (Graikija, 1894–1896), P. de Kubertenas (Prancūzija, 1896–1925), H. de Bajė-Laturas (Baillet-Latour, Belgija, 1925–1942), J. Z. Edstromas (J. S. Edström, Švedija, 1942–1946 ėjo prezidento pareigas, 1946–1952 prezidentas), E. Brendedžas (A. Brundage, Jungtinės Amerikos Valstijos, 1952–1972), M. Kilaninas (Killanin, Airija, 1972–1980), Ch. A. Samarančas (J. A. Samaranch, Ispanija, 1980–2001), Ž. Rogas (J. Rogge, Belgija, nuo 2001).

author

Algimantas Gudiškis, Stanislovas Stonkus

Skip to content