Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-04 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos išeivių sporto organizacijos

Lietuvõs išeĩvių spòrto organizãcijos, sportininkų, sporto mėgėjų ir rėmėjų bendrijos lietuvių išeivių sportinei veiklai organizuoti. 1945 Vladas Bakūnas, siekdamas sutvarkyti gana stichiškai besikuriančius ir egzistuojančius lietuvių išeivių sporto klubus Vokietijoje, parengė Lietuvių tremtinių fizinio auklėjimo ir sporto statuto bei Lietuvių sporto klubo įstatų projektus. 1946 Augsburge įsteigta pirmoji Lietuvos išeivių sporto organizacija – Lietuvos tremtinių organizacinis fizinio lavinimo ir sporto komitetas (pirmininkas Leonas Baltrūnas). 1947 Vokietijoje įkurtas Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetas (pirmininkas Zenonas Puzinauskas), vadovavęs visos Vokietijos, o nuo 1948 – pasaulio lietuvių išeivių sportui.

Daugumai lietuvių išeivių persikėlus į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, jo veikla 1952 atnaujinta Čikagoje, nuo 1965 komitetas pavadintas Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS). 1978 Toronte (Kanada) Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga surengė pirmąsias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Australijoje 1953 įkurta Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ALFAS), kuri vienija lietuvių sporto klubus, rūpinasi sportine veikla.

author

Stanislovas Stonkus

Skip to content