Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2023-03-09

„Lietuvos sparnai“ žurnalas

„Lietuvos sparnai“, karo ir sporto aviacijos, nuo 1938 ir automobilizmo žurnalas, ėjęs 1935–1940 Kaune. Iliustruotas, mėnesinis, nuo 1939 – dvisavaitinis, 24–38 puslapių. Įvadiniame straipsnyje rašoma, kad Lietuvos sparnai bus tribūna visiems, kam rūpi aviacijos mokslo skleidimas, oreivystės idėjų populiarinimas, lietuvių ekspansija oro erdvėn ir Lietuvos oro apsauga. Bendradarbiavo J. Dovydaitis, A. Gustaitis, P. Motiekaitis, A. Paknys, A. Plaušinaitis, Z. Žemaitis. Redaktoriai: J. Pyragius (1935–1936), J. Krygeris (1937–1938), J. Narakas (1938–1940). Leido Lietuvos aeroklubas. Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė Kaune. Išėjo 87 numeriai. SSRS okupavus Lietuvą uždarytas. 1940–1941 vietoj šio žurnalo ėjo Liaudies sparnai.

Galerija

author

Antanas Karpavičius, Vytautas Žeimantas

Skip to content