Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2023-11-23

„Lietuvos sparnai“

„Lietuvos sparnai“, karo ir sporto aviacijos, nuo 1938 ir automobilizmo žurnalas, ėjęs 1935–1940 Kaune. Iliustruotas, mėnesinis, nuo 1939 – dvisavaitinis, 24–38 puslapių. Įvadiniame straipsnyje rašoma, kad Lietuvos sparnai bus tribūna visiems, kam rūpi aviacijos mokslo skleidimas, oreivystės idėjų populiarinimas, lietuvių ekspansija oro erdvėn ir Lietuvos oro apsauga. Bendradarbiavo Jonas Dovydaitis, Antanas Gustaitis, Petras Motiekaitis, Antanas Paknys, Antanas Vytautas Plaušinaitis, Zigmas Žemaitis. Redaktoriai: Jonas Pyragius (1935–1936), Juozas Krygeris (1937–1938), Juozas Narakas (1938–1940). Leido Lietuvos aeroklubas. Spausdino Valerijono Atkočiūno spaustuvė Kaune. Išėjo 87 numeriai.

SSRS okupavus Lietuvą uždarytas.

1940–1941 vietoj šio žurnalo ėjo Liaudies sparnai.

Kiti šaltiniai

https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB0024BA6A-1935-Nr.1

Žurnalo Lietuvos sparnai viršelis 1935 (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

epaveldas.lt

Galerija

author

Antanas Karpavičius, Vytautas Žeimantas

Skip to content